Korištenje sredstava - CARDS

CARDS 2003.

Rok za ugovaranje projekata u okviru programa CARDS 2003 istekao je 5. lipnja 2006.godine. Ugovoreni su projekti u iznosu 28,7 milijuna eura ili 97,7% decentraliziranih sredstava.

Do 31. prosinca 2007. za ugovorene projekte isplaćeno je 23,8 milijuna eura ili 83% ugovorenog iznosa. Projekti su u tijeku i rok za provedbu projekata je 31. prosinca 2008., a za plaćanja 31. prosinca 2009. godine.

CARDS 2004.

Rok za ugovaranje projekata istekao je 29. lipnja 2007. Ugovoreni su projekti u iznosu 44,1 milijun eura ili 94,6% decentraliziranih sredstava.

Do 31. prosinca 2007. za projekte je isplaćeno 21,2 milijuna eura ili 48,2% ugovorenog iznosa. Rok za provedbu projekta je 31.12.2009., a za plaćanja 31. prosinca 2010. godine.

Pregled po programima CARDS dodijeljenih, ugovorenih i isplaćenih sredstava, od početka provedbe do 31. prosinca 2007, s rokovima za provedbu ugovora i rokovima za plaćanja

Sustav provedbe predpristupnih programa pomoći
(u milijunima eura)

 


CARDS

2003

CARDS

2004

UKUPNO

DODJELJENA SREDSTVA RH (decentralizirano)

29,366

46,574

75,940

UGOVORENO

97,68 %

94,61 %

95,80 %

ROK ZA UGOVARANJE

5.6.2006.

29.6.2007.

 

BROJ UGOVORA

77

97

174

BROJ ZAVRŠENIH UGOVORA

30

11

41

ROK ZA ZAVRŠETAK UGOVORA

31.12.2008.

31.12.2009.

 

PLAĆENO OD UGOVORENOGA

82,99 %

48,22 %

61,93 %

ROK ZA PLAĆANJE

31.12.2009.

31.12.2010.

 

Izvor: Ministarstvo financija, Državna riznica, Nacionalni fond