Korištenje sredstava

Provedba natječajnih postupaka i sklapanje ugovora

Nakon što država korisnica određenog programa uspješno pripremi projekte u okviru dodijeljenih joj sredstava i predloži dostatan broj kvalitetnih projekata (što znači projekata visokog stupnja pripremljenosti), slijedi provedba natječajnih postupaka i sklapanje ugovora za

  • obavljanje usluga,
  • nabavku opreme ili
  • izvođenje radova

u rokovima zadanim međunarodnim sporazumima s Europskom komisijom.

Natječajni postupci propisani su Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemljama (tzv. PRAG) i ne provode se primjenom hrvatskog zakona o javnoj nabavi.

Spomenutim Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EZ trećim zemlja propisani su postupci koji uvjetuju da

  • natječajni postupak za ugovaranje usluga i nabavku opreme traje najmanje 6 mjeseci,
  • postupak za ugovaranje radova najmanje 9 mjeseci, a
  • postupak za sklapanje ugovora o suradnji sa stručnjacima iz državne uprave zemalja članica EU 12 mjeseci.

Procjena iskorištenosti

Istekom roka za ugovaranje projekata, a nakon toga za plaćanje projekata u sklopu određenog programa Europske unije procjenjuje se njegova iskorištenost.

Tijek i stanje provedbe: