Korisni linkovi

Web aplikacija Registar stvarnih vlasnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Korisnička uputa za web aplikaciju Registar stvarnih vlasnika 10.26 MB
 

Web aplikacija e-ovlaštenja

Popis 24 poslovnice Financijske agencije za e-ovlaštenja

Popis svih poslovnica Financijske agencije

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pristupnica za e-ovlaštenja 724.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazac za davanje punomoći za pristup na e-uslugu, u podsustavu e-Ovlaštenja 39 KB
 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac: Složena vlasnička struktura 10.5 KB
 

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Narodne novine, broj 108/17)

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika (Narodne novine, broj 53/19)

OBRASCI I UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRAZACA (sastavni dio Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika):

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac RSV-1 53.35 KB
EXCEL Privitak Obrascu RSV-1 50.39 KB
PDF Uputa za popunjavanje Obrasca RSV-1 215.64 KB
PDF Uputa za popunjavanje privitka Obrascu RSV-1 193.95 KB


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac RSV-2 54.98 KB
EXCEL Privitci Obrascu RSV-2 125.71 KB
PDF Uputa za popunjavanje Obrasca RSV-2 220.83 KB
PDF Uputa za popunjavanje privitaka Obrascu RSV-2 219.06 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac RSV-3 54.65 KB
EXCEL Privitak Obrascu RSV-3 50.8 KB
PDF Uputa za popunjavanje Obrasca RSV-3 206.38 KB
PDF Uputa za popunjavanje privitka Obrascu RSV-3 194.42 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazac RSV-4 54.76 KB
EXCEL Privitak Obrascu RSV-4 51.02 KB
PDF Uputa za popunjavanje Obrasca RSV-4 379.84 KB
PDF Uputa za popunjavanje privitka Obrascu RSV-4 193.24 KB