Kontinuirana izobrazba

Ovlašteni unutarnji revizori dužni su se stalno usavršavati i održavati stručnost i kvalitetu svojih usluga u skladu s odredbama Naputka o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor (Narodne novine, 24/16).

Ovim Naputkom utvrđuju se područja i oblici stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih unutarnjih revizora za javni sektor, kriteriji za priznavanje stalnog stručnog usavršavanja, izvještavanje o stalnom stručnom usavršavanju i status neaktivnog ovlaštenog unutarnjeg revizora.

Izvješće o stalnom stručnom usavršavanju ovlaštenog unutarnjeg revizora za javni sektor za 2017. godinu podnosi se putem elektroničkog obrasca koji je dostupan na: https://e-upitnik.gov.hr/index.php/223129/lang-hr

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Naputak o stalnom stručnom usavršavanju 3.69 MB

Katalog izobrazbe
_______________________________________________________________________________________

Katalog izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru je dokument koji sadrži popis vrsta izobrazbe na koje se unutarnji revizori mogu prijaviti kako bi ispunili obveze usavršavanja propisane Naputkom o kontinuiranom stručnom usavršavanju unutarnjih revizora u javnom sektoru.

Izobrazbu sadržanu u Katalogu izobrazbe organizira i provodi Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.

Katalog izobrazbe je informativan, a prijave za izobrazbu unutarnji revizori dostavljaju isključivo po pozivu Središnje harmonizacijske jedinice.  

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Katalog izobrazbe za 2019. 3.03 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2018. 747.6 KB
PDF Katalog izobrazbe za 2017. 444.05 KB
PDF Katalog izobrazbe za 2016. 422.35 KB
PDF Katalog izobrazbe za 2015. 1.48 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2014. 3.43 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2013. 318.55 KB
PDF Katalog izobrazbe za 2012. 7.01 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2011. 3.42 MB

Materijali sa radionica koje više nisu u katalogu
_______________________________________________________________________________________

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Unutarnja revizija u sustavu financijskog upravljanja i računovodstva 12.31 MB
ARCHIVE Unutarnja revizija programa i projekata EU 3.12 MB
ARCHIVE Prikupljanje, obrada i korištenje financijskih i nefinancijskih podataka za potebe Unutarnje revizije 1.93 MB
ARCHIVE Poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, i financijski izvještaji u funkciji unutarnje revizije 843.89 KB
ARCHIVE Praktični primjeri kontrole aktivnosti 1.04 MB
ARCHIVE Planiranje rada unutranje revizije 459.13 KB
ARCHIVE Uloga unutarnje revizije u upravljanju rizicima 2.83 MB
ARCHIVE Program osiguranja kvalitete i poboljšana 1.81 MB
ARCHIVE Izrada revizijskog izvješća 3.62 MB
ARCHIVE Analiza financijskih izvješća u sustavu proračuna 745.19 KB
ARCHIVE MS Excel za potrebe unutarnje revizije 2.39 MB
ARCHIVE Revizija procesa izrade financijskog plana 1.75 MB
ARCHIVE Revizija nabave i ugovaranja u okviru EU fondova 1.1 MB
ARCHIVE Revizija provedbe projekata i nadzora nad provedbom projekata u okviru EU fondova 2.18 MB
ARCHIVE Revizija procesa kretanja, kontrole i evidentiranja ulaznih računa 1.3 MB
ARCHIVE Revizija procesa strateškog planiranja 1.06 MB

Materijali sa sastanaka s ovlaštenim unutarnjim revizorima
_______________________________________________________________________________________

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PRESENTATION Godišnji planovi rada unutarnje revizije za 2016. i ostale aktivnosti 607 KB
 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije 788.27 KB

Financijska revizija

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PRESENTATION Financijska revizija 147 KB
PDF Interna financijska revizija 696.96 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Utvrđivanje i procjena rizika u sustavu upravljanja EU programima 6.01 MB
ARCHIVE Ključni zahtjevi za dezignaciju za upravljačka i posrednička tijela 790.95 KB
ARCHIVE Izrada internih radnih postupaka 3.55 MB
ARCHIVE Procjena sustava unutarnjih kontrola 427.44 KB
PRESENTATION Ažuriranje Priručnika za unutarnje revizore 1.68 MB
PRESENTATION Upravljanje nepravilnostima u sustavu upravljanja i korištenja sredstava iz EU fondova 2.66 MB
ARCHIVE Mentorstvo 985.4 KB

Statističke metode za revizore

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Statistical Sampling for Auditors 752.53 KB
PRESENTATION Statističko uzrokovanje u financijskim revizijama 1.04 MB

Izvješćvanje o radu unutarnje revizije i uloga unutarnje revizije u sustavu fiskalne odgovornosti

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PRESENTATION Uloga unutarnje revizije u sustavu fiskalne odgovornosti 2.65 MB
EXCEL Praktični dio 729.05 KB
EXCEL Fiskalna odgovornost i uloga UR 1.11 MB