Kontakti

Ministarstvo financija
Državna riznica

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Načelnik Sektora: mr. sc. Niko Raič
Veslačka 4
10 000 Zagreb

REDOVNA POŠTA ŠALJE SE NA: KATANČIĆEVA 5, 10 000 ZAGREB

tel: 01/ 4585 901
faks: 01/ 4585 903

e-mail: shj@mfin.hr
 

Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Davor Kozina davor.kozina@mfin.hr 4585 918  Voditelj
Mladenka Planinić mladenka.planinic@mfin.hr 4585 920 Koordinator za FUIK
Livio Gutvald livio.gutvald@mfin.hr 4591 425  Koordinator za FUIK
Lidija Čović lidija.covic@mfin.hr  4585 923 Koordinator za FUIK
Iva Dragićević iva.dragicevic@mfin.hr 4585 912 Koordinator za FUIK 

Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije

Nikolina Bibić nikolina.bibic@mfin.hr 4585 910 Voditeljica
Roberta Dorani roberta.dorani@mfin.hr 4585 916 v.d. Voditeljica
Ljerka Crnković ljerka.crnkovic@mfin.hr 4585 905 Koordinator za UR
Jadranka Miri-Pasanec jadranka.miri-pasanec@mfin.hr 4585 914 Koordinator za UR

Služba za organizaciju izobrazbe

Evellin Vitezić Petris evellin.vitezicpetris@mfin.hr 4585 917 Voditeljica 
Karmen Butorac karmen.butorac@mfin.hr 4585 919 Koordinator za UR
Ljubica Butković ljubica.butkovic@mfin.hr 4585 904 Koordinator za UR