Kontakti

Ministarstvo financija
Državna riznica

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Načelnik Sektora: mr. sc. Niko Raič
Veslačka 4
10 000 Zagreb

Redovna pošta šalje se na adresu:

Katančićeva 5
10 000 Zagreb

tel: 01/ 4585 901
faks: 01/ 4585 903

e-mail: shj@mfin.hr
 

Služba za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola

Davor Kozina davor.kozina@mfin.hr 4591 418  Voditelj
Mladenka Planinić mladenka.planinic@mfin.hr 4591 470 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola
Lidija Čović lidija.covic@mfin.hr  4591 382 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola
Iva Dragićević iva.dragicevic@mfin.hr 4591 054 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Služba za koordinaciju razvoja unutarnje revizije

Nikolina Bibić nikolina.bibic@mfin.hr 4585 921 Voditeljica
Roberta Dorani roberta.dorani@mfin.hr 4585 916 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola
Ljerka Crnković ljerka.crnkovic@mfin.hr 4585 905 Viši savjetnik - specijalist

Jadranka Miri-Pasanec

jadranka.miri-pasanec@mfin.hr 4585 914 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola
Andreja Marović andreja.marovic@mfin.hr 4585 920  Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola

Služba za organizaciju izobrazbe

Evellin Vitezić Petris evellin.vitezicpetris@mfin.hr 4591 188 Voditeljica 
Karmen Butorac karmen.butorac@mfin.hr 4591 170 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola
Ljubica Butković ljubica.butkovic@mfin.hr 4591 420 Koordinator za razvoj sustava unutarnjih kontrola