Konferencije i seminari

U cilju daljnjeg razvoja te razmjene iskustava u području unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Središnja harmonizacijska jedinica dosad je organizirala niz međunarodnih konferencija i seminara uz potporu međunarodnih  partnera/organizacija (SIGMA-e, TAIEX-a, Delegacije Europske unije u Zagrebu i dr.).

Seminari i konferencije pružaju priliku za stjecanje novih saznanja koja unutarnjim revizorima pomažu u svakodnevnom radu, ali su i prigoda za razmjenu iskustava i jačanje suradnje između sudionika iz raznih zemalja u cilju razmjene iskustava i dobrih praksi.

Konferencija „Sustav unutarnjih financijskih kontrola kao dio sveobuhvatnih reformi u javnom sektoru" (13. lipnja 2013., Zagreb)  

Regionalna konferencija o unutarnjoj financijskoj kontroli u javnom sektoru za zemlje kandidate i potencijalne zemlje kandidate za članstvo u EU  (27. - 29. 10. 2010., Zagreb)

Seminar "Unutarnja financijska kontrola u javnom sektoru – upravljačka odgovornost utemeljena na financijskom upravljanju i kontroli te funkcionalno neovisnoj unutarnjoj reviziji" (17. - 18. rujna 2007., Vodice)