Koncesije i JPP

Objavljen je novi Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) od 14.7.2017. Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) 1012.7 KB
PDF Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (Narodne novine br. 20/13) 297.14 KB

Vrijednosni prag sukladno članku 4. Zakona o koncesijama iznosi 5.548.000 eura ili 41.695.439 kuna
Europska komisija je na temelju delegirane ovlasti iz EU direktive 2014/23/EU donijela sljedeću Uredbu kojom se mijenja vrijednost praga:

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2366 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-337/21 od 19.12.2017.)

Komunikacija komisije - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C 438/01 od 19.12.2017.)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prikaz usklađenosti sa Zakonom o koncesijama 30.69 KB

Vlada RH je na sjednici održanoj 13. prosinca 2017. usvojila Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2016. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2016. godinu 381.77 KB

Često postavljena pitanja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Često postavljena pitanja 366.81 KB

Kontakt e-mail adresa za upite o Zakonu o koncesijama: koncesije@mfin.hr
 
Prijedlog curriculuma edukacije iz područja koncesija koju provode fizičke i pravne osobe
Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Curriculum edukacije iz područja koncesija koju provode fizičke i pravne osobe 73.39 KB

Popis institucija s odobrenjem za provebu edukacije

Institucija

Dan zahtjeva 

Dan odobrenja 

Ustanova za obrazovanje odraslih Maestro
Zrinska 65, 34 000 Požega

 13. svibnja 2013.

 22. svibnja 2013.

DIB Pametna rješenja d.o.o.
S.S. Kranjčevićeva 29, 10 000 Zagreb

 17. travnja 2015.

 6. svibnja 2015.

EDUCATEAM d.o.o.
Mašićeva 3a, 10 000 Zagreb

 7. rujna 2015.

 10. rujna 2015.

 Hrvatska zajednica računovođa i
 financijskih djelatnika
 Jakova Gotovca 1 P.P. 732, 10001 Zagreb

 30. listopada 2015.

 18. studenog 2015.

Važni linkovi:
Portal javne nabave: www.javnanabava.hr
Elektronički oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr
Agencija za investicije i konkurentnost: http://www.aik-invest.hr/