Koncesije i JPP

Objavljen je novi Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) od 14.7.2017. Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) 1012.7 KB
PDF Uredba o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija (Narodne novine br. 20/13) 297.14 KB

Vrijednosni prag sukladno članku 4. Zakona o koncesijama
Europska komisija je na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU donijela sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti pragova za primjenu istih, a koji će se primjenjivati nakon što navedene direktive budu transponirane u nacionalno zakonodavstvo:

KOMUNIKACIJA KOMISIJE - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C-392 od 25. 11. 2015.)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prikaz usklađenosti sa Zakonom o koncesijama 30.69 KB

Vlada RH je na sjednici održanoj 06. travnja 2016. usvojila Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2014. i 2015. godinu.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2014. i 2015. godinu 2.24 MB

Često postavljena pitanja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Često postavljena pitanja 366.81 KB

Kontakt e-mail adresa za upite o Zakonu o koncesijama: koncesije@mfin.hr
 
Prijedlog curriculuma edukacije iz područja koncesija koju provode fizičke i pravne osobe
Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Curriculum edukacije iz područja koncesija koju provode fizičke i pravne osobe 73.39 KB

Popis institucija s odobrenjem za provebu edukacije

Institucija

Dan zahtjeva 

Dan odobrenja 

Ustanova za obrazovanje odraslih Maestro
Zrinska 65, 34 000 Požega

 13. svibnja 2013.

 22. svibnja 2013.

DIB Pametna rješenja d.o.o.
S.S. Kranjčevićeva 29, 10 000 Zagreb

 17. travnja 2015.

 6. svibnja 2015.

EDUCATEAM d.o.o.
Mašićeva 3a, 10 000 Zagreb

 7. rujna 2015.

 10. rujna 2015.

 Hrvatska zajednica računovođa i
 financijskih djelatnika
 Jakova Gotovca 1 P.P. 732, 10001 Zagreb

 30. listopada 2015.

 18. studenog 2015.

Važni linkovi:
Portal javne nabave: www.javnanabava.hr
Elektronički oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr
Agencija za investicije i konkurentnost: http://www.aik-invest.hr/