Koncesije i JPP

Objavljen je novi Zakona o koncesijama (Narodne novine, broj 69/17) od 14.7.2017. Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 143/12).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o koncesijama (Narodne novine br. 69/17) 1012.7 KB
PDF Uredba o standardnim obrascima i njihovoj objavi (Narodne novine, broj 100/17) 1.12 MB
PDF Pravilnik o Registru koncesija (Narodne novine, broj 1/18) 415.57 KB

Vrijednosni prag sukladno članku 4. Zakona o koncesijama iznosi 5.548.000 eura ili 41.695.439 kuna
Europska komisija je na temelju delegirane ovlasti iz EU direktive 2014/23/EU donijela sljedeću Uredbu kojom se mijenja vrijednost praga:

  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2366 оd 18. prosinca 2017. o izmjeni Direktive 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s pragovima primjene za postupke dodjele ugovora (SL EU L-337/21 od 19.12.2017.)

Komunikacija komisije - Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU i 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL EU C 438/01 od 19.12.2017.)

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prikaz usklađenosti sa Zakonom o koncesijama 30.69 KB

Vlada RH je na sjednici održanoj 10. siječnja 2019. usvojila Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2017. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izvješće o provedenoj politici koncesija za 2017. 483.59 KB

Često postavljena pitanja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Često postavljena pitanja 366.81 KB

Kontakt e-mail adresa za upite o Zakonu o koncesijama: koncesije@mfin.hr 
 
Važni linkovi:
Portal javne nabave: www.javnanabava.hr
Elektronički oglasnik javne nabave: https://eojn.nn.hr
Agencija za investicije i konkurentnost: http://www.aik-invest.hr/