Javna rasprava

Nacrt prijedloga Akcijskog plana za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu.

Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti potrošača za 2017. godinu donosi se na temelju Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (Narodne novine, br. 11/15) već treću godinu za redom. U Akcijskom planu za 2017. godinu definirane su mjere i aktivnosti usmjerene unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj koje će tijekom 2017. godine provoditi javnopravna tijela i druga tijela koja su određena nositeljima pojedinih mjera u Akcijskom planu za 2017. godinu (dalje: dionici). Također, Akcijskom planom je definiran i rok za provedbu tih mjera odnosno aktivnosti, pokazatelji uspješnosti te izvori financiranja. Cilj ovog savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s planiranim mjerama i aktivnostima usmjerenih unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj, koje će provoditi uključeni dionici u 2017. godini te omogućavanja zainteresiranoj javnosti da dostavi svoje sugestije, komentare i prijedloge za unaprjeđivanje prijedloga mjera i aktivnosti. Javno savjetovanje će trajati 15 dana radi potrebe za što bržim donošenjem podloge za provođenje planiranih mjera i aktivnosti u 2017. godini, kojima se pridonosi povećanju financijske pismenosti potrošača u Republici Hrvatskoj.

Javna rasprava traje do 23. ožujka 2017.

više

____________________________________________________________________________________________________

Nacrt pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja 

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom izmjena i dopuna Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama kreditne institucije i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka u svezi osiguranja depozita i postupak isplate obeštećenja (dalje: Pravilnik). Izmjenama i dopunama Pravilnika nastoji se olakšati provedba postupka isplate obeštećenja na temelju nedostataka zamijećenih u praksi.

Javna rasprava traje do 16. ožujka 2017.

više