Javna rasprava

Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja 

Pravilnik o načinu plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja, donosi se na temelju članka 13. stavka 7. Zakona o osiguranju depozita (NN, br. 82/15) i Smjernice o obvezama plaćanja na temelju Direktive 2014/49/EU o sustavima osiguranja depozita Europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Navedenim Pravilnikom propisuje se postupak odobrenja plaćanja dijela premije za osigurane depozite u obliku neopozivih obveza plaćanja, kriteriji prhvatljivosti i upravljanje financijskim instrumentima. 

Javna rasprava traje do 8. lipnja 2016.

više 

_____________________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama

Važećim Zakonom o državnim potporama (NN 47/14) predviđena je uspostava registra državnih potpora i potpora male vrijednosti kojeg bi vodilo Ministarstvo financija, a u koji bi se dostavljali podaci o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama izmijenjuju/dopunjuju se odredbe Zakona o državnim potporama o dostavi podataka Ministarstvu financija, radi osiguranja neometanog funkcioniranja registra. Također, dodaju se odredbe o objavama podataka o programima i pojedinačnim državnim potporama na mrežnim stranicama Ministarstva financija, sve u svrhu transparentnosti.

Javna rasprava traje do 1. lipnja 2016.

više  

_____________________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu djelomično se potvrđuje Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 134/15) u pogledu primjene na izvještajna razdoblja.

Nadalje,  predlaže se brisanje članka 11. Zakona  u svezi primjene jedinstvenog okvirnog kontnog plana. te se mijenjaju pojedine odredbe Zakona kako ne bi dolazilo do nejasnoća  prilikom njihove primjene u praksi.

Ovim zakonskim prijedlogom omogućit će se rasterećenje poduzetnika u pogledu troškova koje bi uvođenje jedinstvenog okvirnog plana, odnosno prilagodba njihovih sustava zahtijevala.

Javna rasprava traje do 31. svibnja 2016.

više

_____________________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Ministarstvo financija ovim putem poziva zainteresiranu javnost da se uključi u javnu raspravu o Nacrtu prijedloga Pravilnika o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Nacrt prijedloga Pravilnika izrađen je temeljem Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, br. 78/15), a istim se propisuje okvir za razvoj sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, svrha njegove primjene i odgovorne osobe za primjenu, smjernice za rad ustrojstvenih jedinica nadležnih za financije korisnika proračuna u dijelu aktivnosti vezanih uz koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola te provjera primjene okvira za razvoj sustava unutarnjih kontrola. 

Javna rasprava traje do 27. svibnja 2016.

više