Javna rasprava

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu

Javna rasprava traje do 9. studenog 2016.

više

_____________________________________________________________________________________ 

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava traje do 11. studenog 2016.

više