Izvršenje proračuna

  

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA OŽUJAK 2017.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

 

3.3.-14.3.

3.025.869,9

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.3.-7.3.

3.3.-7.3.

204.087,2

  1.1.1. I. tranša  

3.3.

 31.576,6

  1.1.2. II. tranša  

6.3.

 91.037,6

  1.1.3. III. tranša  

7.3.

 81.470,0

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.3.

10.3.

2.572.145,1

  1.3. mirovine u inozemstvo

13.3.

13.3.

161.387,7

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

14.3.

14.3.

88.249,9

2. socijalna skrb-naknade

17.3.-21.3.

17.3.-20.3.

157.180,1

 2.1. I. tranša  

 17.3.

 136.196,2

 2.2. II. tranša  

 20.3.

 20.983,9

3. naknade za nezaposlene

3.3.-13.3.

3.3.-9.3.

126.341,5

 3.1. I. tranša  

 3.3.

 36.514,5

 3.2. II. tranša  

 6.3.

 61.237,4

 3.3. III.tranša  

 9.3.

 28.689,6

4. trajna prava branitelja

14.3.

14.3.

47.379,3

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

17.3.

17.3.

78.705,8

6. doplatak za djecu

 20.3.-22.3.

20.3.

120.640,5

UKUPNO  

 

3.556.117,1

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo