Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA PROSINAC 2019.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

3.12.-12.12.

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

3.12.-5.12.

 3.12.-5.12.

163.792,6

     1.1.1. I. tranša  

3.12.

26.596,3

     1.1.2. II. tranša  

4.12.

 73.990,4

     1.1.3. III. tranša  

5.12.

 63.205,9

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

10.12.

10.12.

2.967.467,2

  1.3. mirovine u inozemstvo

11.12.

11.12.

184.242,0

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

12.12.

 

 

2. socijalna skrb-naknade

17.12.-18.12.

 

 

3. naknade za nezaposlene i novčane pomoći

4.12.-12.12.

 4.12.-12.12.

89.390,4

     3.1. I. tranša  

 4.12.

31.069,0

     3.2. II. tranša  

 5.12.

52.744,8

     3.3. III. tranša  

 10.12.

 5.576,6

4. trajna prava branitelja

13.12.

 

 

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

19.12.-20.12.

 

 

6. doplatak za djecu

17.12.-19.12.

 

 

UKUPNO  

 

 

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo