Izvršenje proračuna

Sektor za izvršavanje državnog proračuna u okviru svoje djelatnosti:

- obavlja plaćanja u domaćoj i inozemnoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika; izrađuje projekcije novčanih tokova državnog proračuna na godišnjoj, tromjesečnoj, mjesečnoj, tjednoj i dnevnoj razini; u suradnji sa Sektorom za pripremu proračuna i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sudjeluje u izradi uputa za izradu strateških planova, strateškog plana Ministarstva za trogodišnje razdoblje i Strategije Vladinih programa; obavlja poslove koji se odnose na normativno uređenje proračunskog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija; sastavlja financijske izvještaje za državni proračun; sastavlja konsolidirane financijske izvještaje; provodi financijsku kontrolu zakonitog i namjenskog korištenja proračunskih sredstava u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti; izrađuje upute iz djelokruga Sektora i upute za rad područnim riznicama; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona o izvršavanju državnog proračuna i drugih zakona te u izradi prijedloga podzakonskih propisa u skladu sa Zakonom o proračunu; obavlja i druge poslove iz svoga djelokruga.


PLAN ISPLATA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA ZA PROSINAC 2017.

                                                                                                                                                               u 000 HRK

PLANIRANO

ISPLAĆENO

DATUM

   DATUM   

     IZNOS    

1. mirovine i mirovinska primanja

4.12. - 13.12.

 

 

  1.1. redovne mirovine - pošte

4.12. - 6.12.

4.12.-6.12.

193.679,3

  1.1.1. I. tranša  

 4.12.

 30.451,7

  1.1.2. II. tranša  

 5.12.

 86.504,8

  1.1.3. III. tranša  

 6.12.

 76.722,8

  1.2. redovne mirovine-tekući računi

11.12.

11.12.

2.682.437,3

  1.3. mirovine u inozemstvo

12.12.

 

 

  1.4. alimentacije, ustege i dr.

13.12.

 

 

2. socijalna skrb-naknade

18.12. - 19.12.

 

 

3. naknade za nezaposlene

5.12. - 11.12.

6.12.-8.12.

108.514,9

 3.1. I. tranša  

 6.12.

 82.408,6

 3.2. II. tranša  

 8.12.

26.106,3

4. trajna prava branitelja

14.12.

 

 

5. porodiljne naknade (dio koji
    isplaćuje Ministarstvo za demografiju,
    obitelj, mlade i socijalnu politiku)

18.12.

 

 

6. doplatak za djecu

18.12. - 20.12.

 

 

UKUPNO  

 

 

                                                                                                                                 

POMOĆNICA MINISTRA I

                                                                                                                               GLAVNA DRŽAVNA RIZNIČARKA

                                            mr. sc. Ivana Jakir-Bajo