Izvješćivanje..

Temeljem članka 41. stavka f). Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Središnja harmonizacijska jedinica u obvezi je sastaviti Objedinjeno godišnje izvješće.

Svrha Objedinjenog godišnjeg izvješća je upoznati Vladu Republike Hrvatske o aktivnostima koje su u određenoj godini provedene na području razvoja sustava unutarnjih kontrola te trenutnom stanju i budućem pravcu razvoja sustava unutarnjih kontrola.

Korisnici proračuna više nisu u obvezi izrađivati Godišnje izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola (obrazac GI-FUIK), već sada o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola izvješćuju podnošenjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Objedinjena godišnja izvješća o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Objedinjeno GI za 2017. godinu 2.66 MB
PDF Zaključak VRH OGI za 2017.godinu 105.08 KB
PDF Objedinjeno GI za 2016. godinu 3.11 MB
PDF Zaključak VRH OGI za 2016.godinu 105.88 KB
PDF Objedinjeno GI za 2015. godinu 2.38 MB
PDF Zaključak VRH OGI za 2015.godinu 91.74 KB
PDF Objedinjeno GI za 2014. godinu 388.97 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2014.godinu 1.35 MB
PDF Objedinjeno GI za 2013. godinu 672.19 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2013. godinu 1011.82 KB
PDF Objedinjeno GI za 2012. godinu 784.09 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2012. godinu 928.36 KB
PDF Objedinjeno GI za 2011. godinu 632.92 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2011. godinu 235.75 KB
PDF Objedinjeno GI za 2010. godinu 556.11 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2010. godinu 301.97 KB
PDF Objedinjeno GI za 2009. godinu 337.78 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2009. godinu 639.05 KB
PDF Objedinjeno GI za 2008. godinu 375.69 KB
PDF Zaključak VRH OGI za 2008. godinu 809.46 KB