Izvješće o radu Ministarstva financija - 2012.

U smislu članka 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine br. 154/11 i 17/12) Ministarstvo financija utvrdilo je Godišnji plan rada za 2012., koji je usklađen s prioritetima utvrđenim Programom Vlade Republike Hrvatske 2012. - 2015.

Tijekom 2012. godine, poduzete su, između ostalog, i sljedeće aktivnosti:
- reorganizacija Porezne i Carinske uprave u cilju postizanja bolje učinkovitosti prikupljanja prihoda i prilagodbe standardima EU,
- smanjenje rashoda i dodatna racionalizacija poslovanja te bolje upravljanje resursima,
- međunarodno financiranje deficita i otplate dugova, čime se izbjegava istiskivanje ostalih domaćih sektora s financijskog tržišta te pritisak na rast domaćih kamatnih stopa,
- zakonska regulativa za pravedniji i učinkovitiji porezni sustav i izrada Zakona o porezu na nekretnine kojemu je cilj stavljanje imovine u funkciju,
- aktivna uloga u financijskom restrukturiranju gospodarstva kroz Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svrhu smanjenja nelikvidnosti u gospodarstvu.

Najznačajnije aktivnosti poduzete tokom 2012. godine te najznačajniji projekti koji se planiraju poduzeti u 2013. godini, prikazani su u tablicama

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Ministarstvo financija - uži dio 75.75 KB
PDF Porezna uprava 108.42 KB
PDF Carinska uprava 87.35 KB