Izobrazba

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Ministarstvo financija donijelo je Program stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole na temelju kojeg se provodi stručna izobrazba za osobe nadležne za koordinaciju razvoja financijskog upravljanja i kontrola (Voditelji za financijsko upravljanje i kontrole, Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole).

Osim stručne izobrazbe, Središnja harmonizacijska jedinica organizira različite seminare i radionice u cilju stručnog usavršavanja čelnika korisnika proračuna i čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica koji su odgovorni za financijsko upravljanje i kontrole kao i osoba zaduženih za koordinaciju razvoja financijskog upravljanja (Voditelji za financijsko upravljanje i kontrole, Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole.

Stručna izobrazba
_____________________________________________________________________________________

Program stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole sastoji se od dva osnovna modula:
1. Financijsko upravljanje i kontrole - ciljano stanje za korisnike proračuna
2. Financijsko upravljanje i kontrole - praktična primjena kod korisnika proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Program stručne izobrazbe 1.14 MB

Katalog izobrazbe
_____________________________________________________________________________________

Katalog za stručno usavršavanje u području financijskog upravljanja i kontrola  sadrži popis vrsta izobrazbe za osobe zadužene za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola - voditelje za financijsko upravljanje i kontrole, koordinatore za financijsko upravljanje i kontrole i druge osobe koje čelnik korisnika proračuna odredi zaduženim za uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola (imenovane osobe za koordinaciju upravljanja rizicima, koordinatori za rizike, rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica), uključujući zaposlenike u ustrojstvenim jedinicama za financije i proračun.

Katalog izobrazbe se donosi temeljem Programa stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole, a ažurira se i objavljuje na godišnjoj razini.

Katalog izobrazbe je informativan, a prijave za izobrazbu dostavljaju se isključivo po pozivu Središnje harmonizacijske jedinice.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Katalog izobrazbe za 2019. 3.03 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2018. 747.6 KB
PDF Katalog izobrazbe za 2015. 1.48 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2014. 3.43 MB

Seminari i radionice
______________________________________________________________________________________

Središnja harmonizacijska jedinica organizira različite seminare i radionice iz područja financijskog upravljanja i kontrola, kao što su primjerice, značaj strateškog planiranja u financijskom upravljanju i kontrola, upravljanje rizicima, koordinacijska uloga ustrojstvenih jedinica za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola i sl.

Seminari i radionice organiziraju se kako za državnu razinu tako i za lokalnu razinu, ovisno o temi i organizacijskim mogućnostima.

Državna razina

Radionica o ulozi uprava/sektora/službi za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola - državna razina  

Lokalna razina

Radionica o ulozi uprava/sektora/službi za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola - lokalna razina