Izobrazba

Na temelju Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Ministarstvo financija donijelo je Program stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole na temelju kojeg se provodi stručna izobrazba za osobe nadležne za koordinaciju razvoja financijskog upravljanja i kontrola (Voditelji za financijsko upravljanje i kontrole, Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole).

Osim stručne izobrazbe, Središnja harmonizacijska jedinica organizira različite seminare i radionice u cilju stručnog usavršavanja čelnika korisnika proračuna i čelnika unutarnjih ustrojstvenih jedinica koji su odgovorni za financijsko upravljanje i kontrole kao i osoba zaduženih za koordinaciju razvoja financijskog upravljanja (Voditelji za financijsko upravljanje i kontrole, Koordinatori za financijsko upravljanje i kontrole.

Stručna izobrazba
_____________________________________________________________________________________

Program stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole sastoji se od dva osnovna modula:
1. Financijsko upravljanje i kontrole - ciljano stanje za korisnike proračuna
2. Financijsko upravljanje i kontrole - praktična primjena kod korisnika proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Program stručne izobrazbe 1.14 MB

Katalog izobrazbe
_____________________________________________________________________________________

Katalog za stručno usavršavanje u području financijskog upravljanja i kontrola  sadrži popis vrsta izobrazbe za osobe zadužene za uspostavu i razvoj financijskog upravljanja i kontrola - voditelje za financijsko upravljanje i kontrole, koordinatore za financijsko upravljanje i kontrole i druge osobe koje čelnik korisnika proračuna odredi zaduženim za uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola (imenovane osobe za koordinaciju upravljanja rizicima, koordinatori za rizike, rukovoditelji unutarnjih ustrojstvenih jedinica), uključujući zaposlenike u ustrojstvenim jedinicama za financije i proračun.

Katalog izobrazbe se donosi temeljem Programa stručne izobrazbe za financijsko upravljanje i kontrole, a ažurira se i objavljuje na godišnjoj razini.

Katalog izobrazbe je informativan, a prijave za izobrazbu dostavljaju se isključivo po pozivu Središnje harmonizacijske jedinice.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Katalog izobrazbe za 2015. 1.48 MB
PDF Katalog izobrazbe za 2014. 3.43 MB

Seminari i radionice
______________________________________________________________________________________

Središnja harmonizacijska jedinica organizira različite seminare i radionice iz područja financijskog upravljanja i kontrola, kao što su primjerice, značaj strateškog planiranja u financijskom upravljanju i kontrola, upravljanje rizicima, koordinacijska uloga ustrojstvenih jedinica za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola i sl.

Seminari i radionice organiziraju se kako za državnu razinu tako i za lokalnu razinu, ovisno o temi i organizacijskim mogućnostima.

Državna razina

Radionica o ulozi uprava/sektora/službi za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola - državna razina  

Lokalna razina

Radionica o ulozi uprava/sektora/službi za financije u razvoju financijskog upravljanja i kontrola - lokalna razina