Izjava o fiskalnoj odgovornosti - Arhiva

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za 2011. - Uputa Ministarstva financija o popunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti 66.49 KB
PDF Uputa za 2012. - Sastavljanje i predaja Izjave za 2012. 3.22 MB
PDF Uputa za 2013. - Uputa o sastavljanju i predaji Izjave za 2013 47.79 KB
PDF Uputa za 2014. - Uputa za JLP(R)S 1017.55 KB
PDF Uputa za 2014. - Uputa za ministarstva i druga tijela drzavne uprave 849.38 KB
PDF Uputa za 2015. - Poziv za elektronicku dostavu JLPRS 2.16 MB
PDF Uputa za 2015. - Poziv za elektronicku dostavu razdjeli 2.14 MB
PDF Uputa za 2015. - Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 1.01 MB
PDF Uputa za 2016. - Dopuna upute za Izjavu 2016 2.52 MB
PDF Uputa za 2016. - Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti 4.94 MB
PDF Uputa za 2017 - RAZDJELI dopis za suštinsku kontrolu za 2017 324.68 KB
PDF Uputa za 2017. - Fiskalna odgovornost za 2017.- TD i druge pravne osobe 312.76 KB
PDF Uputa za 2017. - JLPRS dopis za suštinsku kontrolu 2017 1.53 MB
PDF Uputa za 2017. - sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017 761.91 KB
PDF Uputa za 2017. - Uputa proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 3.3 MB
PDF Uputa za 2018. - Provjera sadrzaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. po razdjelima 255.71 KB
PDF Uputa za 2018. - Provjera sadrzaja izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. za JLPRS 1.18 MB
PDF Uputa za 2018. - Uputa trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 282.56 KB
PDF Uputa za 2018. - Uputa proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti 379.32 KB