Ivana Maletić

Rođena 12. 10. 1973., Šibenik

Obrazovanje:

• Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet 1992-1997


Profesionalna karijera:
Veljača 2008. - Ministarstvo financija, Državna tajnica i Nacionalna dužnosnica za ovjeravanje
Zamjenica glavnog pregovarača (od travnja 2010.)

Svibanj 2005. - veljača 2008. Ministarstvo financija- Uprava za izvršavanje državnog proračuna,
Pomoćnica ministra i zamjenica dužnosnika nadležnog za ovjeravanje


Rujan 2004. - svibanj 2005. Ministarstvo financija - Odjel za poslove nacionalnog fonda, Načelnica odjela

Prosinac 1997. - rujan 2004. Ministarstvo financija - Uprava za državno računovodstvo, Vježbenica, - nakon 18 mjeseci stručna suradnica, pa savjetnica

Glavne kvalifikacije:
• Javne financije, proračunski procesi i funkcioniranje državne riznice
• Državno računovodstvo (razvoj metodologije, usklađivanje računovodstvenog sustava s IPSAS, GFS i ESA95, predavanja i provedba u praksi, uspostavljanje i razvoj sustava financijskog izvještavanja)
• Razvoj sustava financijske provedbe za programe predpristupnih pomoći EU: CARDS, Phare, ISPA, Sapard, IPA

Ostale informacije:

• Predavačica na različitim stručnim sastancima, seminarima, treninzima i konferencijama u Hrvatskoj

• Predavačica (po pozivu) na konferencijama o financijama, računovodstvu i reviziji u organizaciji Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika

• Autorica većeg broja članaka i radova za računovođe i financijske djelatnike u javnom sektoru - Računovodstvo i financije, RIF; Računovodstvo, revizija i financije, RRIF; Računovodstvo i porezi u praksi, RIPUP

• Ko-autorica više knjiga:

1. Grupa autora, Sustav proračuna: računovodstvo, financije, revizija, porezi", Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2000.
2. Ivana Maletić, Ivana Jakir-Bajo, Proračunsko računovodstvo", Informator, Zagreb, 2001.
3. Ivana Maletić, dr. sc. Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Uvod u računovodstvo proračuna 2002., Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, Zagreb, 2002
4. Grupa autora, Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika", Računovodstvo, revizija i financije, Zagreb, 2002.
5. Ivana Maletić, Ivana Jakir-Bajo, Proračunsko planiranje i računovodstvo", Centar za računovodstvo i financije, Zagreb, 2003.


Istraživački projekti:
• Proračunsko upravljanje u lokalnim jedinicama u Hrvatskoj, Institut za javne financije, Zagreb, lipanj 2001.
• Financiranje znanosti u Hrvatskoj, Institut za javne financije, Zagreb, Lipanj 2002.
• Financiranje lokalnih jedinica, USAID, Zagreb, Travanj - lipanj 2004.
• Sustav nadzora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, LGI, Budimpešta, Listopad 2004. - listopad 2005.
• Utjecaj procesa pristupanja Europskoj uniji na javne financije i upravljanje proračunom u Bosni i Hercegovini, Institut za javne financije, Zagreb, listopad - prosinac 2010.

Strani jezici: engleski, talijanski
Kompjuter: MS programi