Ispunjavanje mjerila

Povučena suspenzija ugovaranja u programu PHARE 2006 i deblokirano 5 milijuna eura iz IPA 2008


Aktivnosti poduzete za ispunjavanje mjerila

Na Zajedničkom nadzornom odbor za praćenje provedbe EU programa održanom 10. i 11. prosinca 2007. Europska komisija postavila je mjerila kako bi se poboljšala kvaliteta rada sustava provedbe programa PHARE. Tada je odlučeno da će se u slučaju neispunjavanja mjerila suspendirati ugovaranje projekta u programu PHARE 2006 i smanjiti dodijeljena sredstva u programu IPA 2008 za 5 milijuna eura.

Mjerila su bila postavljena na način da je:

  • jedan dio vezan uz organiziranje i početak rada Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU (SAFU)
  • drugi dio odnosio se na statistiku kvalitete dokumentacije koju Delegacija Europske komisije vraća u Središnju agenciju za financiranje i ugovaranje na doradu
  • te je postavljen dio mjerila vezanih uz kvalitetu rada sustava provedbe u cjelini.

Mjerila:

  1. Rad Agencije - zapošljavanje ljudi, rad u kontroli kvalitete, treninzi
  2. Rokovi za dostavu natječajne dokumentacije za PHARE 2006
  3. Poboljšanja u praćenju rada sustava
  4. Povećanje kvalitete natječajne i ugovorne dokumentacije koja se podnosi Delegaciji na prethodnu (ex ante) kontrolu
  5. Mjerilo za poboljšanje unutarnje revizije u Ministarstvu financija za Nacionalni fond i SAFU
  6. Mjerilo u vezi sustava nepravilnosti

Više informacija o aktivnostima poduzetim za ispunjavanje mjerila

Temeljem poduzetih aktivnosti za rješavanje mjerila i pozitivnih rezultata u poboljšanju kvalitete rada sustava koji će u skoroj budućnosti dovesti i do konkretnih rezultata u smislu pravovremene pripreme kvalitetne dokumentacije, Europska komisija je odlučila povući suspenziju ugovaranja projekata u programu PHARE 2006 i vratiti 5 milijuna eura u alokaciju za IPA 2008 čije je programiranje, prijava i odobravanje projekata. upravo u tijeku.

Ova odluka je potvrda dobrog rada hrvatske Vlade koja je provedbi predpristupnih programa EU pomoći dala potreban značaj, te na vrijeme uočila područja koja treba promijeniti i to u najkraćem mogućem roku napravila. To je još jedan od dokaza da se Vlada ne skriva pred problemima već sve poteškoće odlučno, kvalitetno i brzo rješava.

U kratkom vremenu napravljeni su veliki pomaci i cilj nije bio samo ispuniti zadana mjerila nego zaista uspostaviti sustav koji će biti jak i kvalitetan te kroz koji ćemo samostalno i unaprijed uočavati nedostatke, ispravljati ih i osposobiti se da kada uđemo u Europsku uniju možemo uspješno koristiti sredstva iz europskih fondova koja su znatno veća od predpristupnih programa pomoći.

U sustavu provedbe predpristupnih programa pomoći ima veliki broj pametnih, motiviranih ljudi, punih entuzijazma koji osjećaju da rade nešto veliko za svoju zemlju. Hrvatska državna administracija pokazuje i dokazuje da nije nesposobna ni troma već da je administracija koja prolazi proces učenja i to u daleko kraćem vremenu od ostalih zemalja pri čemu mora ispuniti znatno više standarde koje Komisija temeljem negativnih iskustava u ostalim zemljama postavlja kako se u našem sustavu ne bi ponovile pogreške drugih.

Ne može se uspoređivati sustav upravljanja predpristupnim programima pomoći kod nas sa Slovenijom, Srbijom ili nekom od drugih zemalja jer se radi o potpuno različitim sustavima.

U Srbiji, a isto tako i u ostalim zemljama u okruženju još nisu niti preuzeli samostalno upravljanje predpristupnim programima pomoći, tim sredstvima i projektima kod njih upravlja Delegacija Europske komisije, a mi smo još 2006. godine dobili dozvolu za samostalni rad s tim da u PHARE i ISPA-i Delegacija provodi kontinuirane kontrole, a u SAPARD-u imamo potpuno samostalno upravljanje uz naknadne kontrole od strane Komisije.

Slovenija je zemlja članica i puno ranije od nas prolazila je proces učenja i preuzimanja samostalnog upravljanja predpristupnim programima pomoći. Sad koristi europske fondove u kojima se pravila razlikuju od onih u predpristupnim programima.