ISPA

Program ISPA

  • osigurava financijska sredstva za infrastrukturna ulaganja na području prometa i zaštite okoliša (ulaganja u cestovnu i željezničku infrastrukturu, upravljanje otpadnim vodama, gospodarenje krutim i opasnim otpadom, vodoopskrba i odvodnja) te
  • priprema državu kandidata za korištenje Kohezijskog fonda EU.

Krajnji korisnici sredstava ISPA su trgovačka društva u državnom vlasništvu i/ili vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području prometa i zaštite okoliša.

U programu ISPA u provedbi su tri projekta čiji su krajnji korisnici:

  • HŽ infrastruktura,
  • Vodovod i kanalizacija Karlovac,
  • Gradska čistoća Šibenik.
Više o programu