IPA 2010

 

IPA 2010 - „Jačanje stručnosti unutarnjih revizora u javnom sektoru Republike Hrvatske u obavljanju revizija u području KSF u skladu s najboljim praksama EU“

Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija bila je korisnik projekta „Jačanje stručnosti unutarnjih revizora u javnom sektoru Republike Hrvatske u obavljanju revizija u području Kohezijskog i strukturnih fondova u skladu s najboljim praksama EU“. Projekt vrijednosti EUR 237.170,65 započeo je s provedbom 25. travnja 2014. i trajao je 6 mjeseci, a provodio se u suradnji s twinning partnerom, Ministarstvom financija Republike Latvije.

Cilj ovog projekta, koji je proveden uz pomoć Ministarstva financija Republike Latvije, bio je davanje potpore Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva financija Republike Hrvatske u unapređenju metodologije rada za unutarnje revizore sa svrhom osiguranja učinkovitog i djelotvornog revidiranja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova.

Kroz projektne aktivnosti ostvareni su rezultati projekta kako slijedi:

  • izrađene Smjernice metodologije rada za unutarnje revizore za revidiranje sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova;
  • viša razina stručnosti unutarnjih revizora i zaposlenika SHJ u području revidiranja sredstava iz Kohezijskog i strukturnih fondova putem ciljane izobrazbe (radionica organiziranih na temu metodologije rada, koordinacijske uloge SHJ-a, trening trenera, studijsko putovanje u Latviju);
  • Dane su preporuke za poboljšanje koordinacije i komunikacije između unutarnjih revizora u pilot institucijama na državnoj razini te je izrađen nacrt Sporazuma o suradnji;
  • Dane su preporuke za bolju organizaciju jedinica za unutarnju reviziju u pilot institucijama (izrađeni opisi poslova radnih mjesta unutarnjih revizora te planovi zapošljavanja unutarnjih revizora u pilot institucijama).

Fotogalerija

Program - otvaranje projekta

Prezentacije - otvaranje projekta

Letak - otvaranje projekta

Program - zatvaranje projekta

Prezentacije - zatvaranje projekta

Letak - zatvaranje projekta