IPA 2008

 

IPA 2008 - "Podizanje javne svijesti o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske"

Središnja harmonizacijska jedinica bila je korisnik projekta IPA 2008 "Podizanje javne svijesti o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske". Projekt u vrijednosti 132.000 € proveden je u suradnji s projektnim partnerom SAFEGE iz Francuske. Projekt je trajao u razdoblju od svibnja do konca studenog 2012.

Cilj projekta bio je doprinijeti uspješnoj provedbi javnih reformi u području financija u Republici Hrvatskoj, odnosno pružiti podršku Središnjoj harmonizacijskoj jedinici u implementaciji aktivnosti vezanih uz podizanje javne svijesti o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC-a) u Republici Hrvatskoj.

U okviru projekta tiskani su promotivni materijali (brošure, letci) o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola te je preoblikovana internet stranica Središnje harmonizacijske jedinice.
 
Također su u okviru projekta održane tri konferencije o važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Republike Hrvatske (16. i 17. listopada 2012. u Zagrebu i 26. listopada 2012. u Umagu). Konferencije su bile namijenjene rukovodećoj strukturi, odnosno osobama zaduženim za financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju u institucijama na državnoj i lokalnoj razini te u javno-trgovačkim društvima u većinskom državnom vlasništvu Republike Hrvatske. Konferencije su održane u cilju naglašavanja važnosti sustava unutarnjih financijskih kontrola kao i odgovornosti rukovodeće strukture za njihovo učinkovito funkcioniranje.

Fotogalerija

Programi-konferencije

Prezentacije-konferencije