IPA 2007

 

Program IPA 2007 - "Daljnje jačanje i poboljšanje unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u RH"

Cilj ovog projekta vrijednosti 250.000 € je unapređenje postojećeg sustava unutarnjih financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj u skladu s međunarodnim standardima i najboljom praksom. Projektom se razvio sustav PIFC-a poboljšanjem metodoloških  alata  za financijsko upravljanje i kontrole te unutarnju reviziju. Projekt je proveden u suradnji s projektnim partnerima Northern Ireland Public Sector Enterprises Limited i NICO u razdoblju od  siječnja do rujna 2010.

Rezultati projekta:

1. komponenta: Daljnje unaprjeđenje financijskog upravljanja i kontrola

  • Obavljena analiza postojećeg stanja na području razvoja sustava financijskog upravljanja i kontrola
  • Izrađen nacrt Priručnika za financijsko upravljanje i kontrole
  • Ažuriran upitnik za godišnje izvješćivanje o sustavu financijskog upravljanja i kontrola

2. komponenta: Daljnje unaprjeđenje osiguranja kvalitete rada unutarnje revizije

  • Obavljena analiza postojećeg stanja u području osiguranja kvalitete rada unutarnje revizije
  • Izrađen predložak Programa osiguranja i poboljšanja kvalitete rada unutarnje revizije
  • Ažuriran upitnik za godišnje izvješćivanje o aktivnostima unutarnje revizije

3. komponenta: Daljnji razvoj administrativnih kapaciteta

  • Organizirane radionice za zaposlenike Središnje harmonizacijske jedinice, osobe uključene u financijsko upravljanje i kontrole te unutarnje revizore iz korisnika proračuna s državne i lokalne razine,
  • Organizirano studijsko putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo (Belfast, Cardiff)

Prezentacije-radionice

Program-zatvaranje projekta

Letak-završna svečanost

Prezentacije-zatvaranje projekta