Institucionalni okvir

  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine br. 119/16)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine br. 26/16)
  • Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine br. 148/14 i 103A/15)
  • Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava (Narodne novine br. 48/11)