Institucionalni okvir

Na temelju članka 100. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je donio novi PRAVILNIK O PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU koji je službeno objavljen u "Narodnim novinama" br. 124/14.

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Računski plan
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (2015.) 
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (2016.)
  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (2017.)

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine", 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je 31. prosinca 2014. godine donio novi PRAVILNIK O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU koji je službeno objavljen u "Narodnim novinama" broj 3/15 i 93/15, 135/15 i 2/17.

Na temelju članka 2. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je 15. srpnja 2008. donio PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE TE O NAČINU VOĐENJA REGISTRA PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA koji je službeno objavljen u Narodnim novinama br. 128/09.

Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine, br. 142/2014)

Sukladno članku 108. stavku 4. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08 i 136/12) ministar financija je 22. veljače 2013. donio PRAVILNIK O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNAkoji je službeno objavljen u Narodnim novinama br.24/13.

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 102/17)

Na temelju članka 21. stavka 3. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija je 26.veljače 2010. donio PRAVILNIK O PRORAČUNSKIM KLASIFIKACIJAMA koji je službeno objavljen u Narodnim novinama br. 26/10.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN; br. 120/2013)

Za sve upite vezano uz proračunsko računovodstvo, obratite se na e-mail kontakt.