Glavno tajništvo

Glavni tajnik Ministarstva financija: Zvonko Šakić
tel: 4591 330, 01/4591 176  fax: 4591 087
e-mail kontakt

U Glavnom tajništvu, ustrojavaju se:

Sektor za ljudske potencijale i pravne poslove
tel: 4591 298
e-mail kontakt

- Služba za ljudske potencijale
- Služba za pravne poslove 

Služba za opće, sigurnosne, obrambene i tehničke poslove
tel: 4591 352, fax: 4591 124
e-mail kontakt

Služba za financijsko-planske i računovodstvene poslove
tel: 4591 439, fax: 4591 433
e-mail kontakt

Sektor za informatiku
tel: 4591 315, fax: 4591 070
e-mail kontakt

Služba za informiranje 
tel: 4591 198, fax: 4591 312
e-mail kontakt
e-mail kontakt

U Glavnom tajništvu obavljaju se pravni poslovi, upravni i stručni poslovi vezani za planiranje, upravljanje, razvoj i stručno usavršavanje ljudskih potencijala užeg dijela Ministarstva; priprema se i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; obavljaju se organizacijski, financijsko-planski i računovodstveni poslovi, poslovi financijskog upravljanja i kontrole te opći, pomoćni i tehnički poslovi; poslovi koji se odnose na usklađivanje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; poslovi zaštite na radu, obrane i sigurnosti; koordiniraju se poslovi javne nabave svih ustrojstvenih jedinica u Ministarstvu; Glavno tajništvo skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad; obavljaju se poslovi organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informatičkog sustava za uži dio Ministarstva; obavljaju se poslovi informiranja i odnosa s javnošću te drugi poslovi iz djelokruga Tajništva.