Sanja Bach, univ.spec.pol.

Sanja Bach - glasnogovornicaRođena 7. studenog 1964. u Zagrebu

Udana, suprug Nenad


OBRAZOVANJE:

2014. - Seminar Odjela za fiskalne poslove MMF-a, Srednjoročni proračunski okviri, fiskalna pravila i fiskalna vijeća-opcije koje mogu osigurati fiskalnu održivost, Joint Vienna Institute, Beč

2012. - Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij "Politologija" - smjer Međunarodni odnosi

2010. - Poslijediplomski specijalistički studij "Vanjska politika i diplomacija" na Fakultetu političkih znanosti; završni rad "Utjecaj globalne financijske krize na imidže država - važnost "soft powera"- područja interesa financijska kriza u SAD-u, dužnička kriza u eurozoni, utjecaj globalne financijske krize na kreditne rejtinge i imidže država te važnost "soft powera" za jačanje utjecaja država u međunarodnim odnosima  

2009. - Seminar o planiranju i implementaciji komunikacijskih i lobističkih kampanja, ReSPA, Tirana

2007. - Seminar za osobe za odnose s javnošću ministarstava financija i središnjih banaka iz Hrvatske i regije o reformama MMF-a, u organizaciji MMF-a i Joint Vienna Instituta, Beč

2003.
- Usavršavanje na Akademiji za vladino informiranje i komuniciranje u Nizozemskoj
- Diplomatska akademija, završni rad "Branding Hrvatske - važnost promidžbe i diplomacije" 

2001. - Usavršavanje za vladine glasnogovornike u SAD-u

1997. - Reutersov tečaj za financijske novinare

1992. - Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti


PROFESIONALNA KARIJERA:

2004. - Glasnogovornica u Ministarstvu financija

2001.
- Glasnogovornica u Ministarstvu gospodarstva
- nagrađena za poseban doprinos razvoju Zagrebačke burze

1997.
- Novinarka i urednica na Hrvatskoj televiziji specijalizirana za gospodarstvo – domaća i strana financijska tržišta te privatizaciju
- suradnica u vodećim dnevnim i ekonomskim novinama

1995.
- Urednica prve edukacijsko-informativnu emisiju za dioničare u Hrvatskoj na HTV-u – "Klub d.d."

1992.
- Piše za informatičke časopise i surađuje na Radio Velika Gorica
- novinarka na HTV-u


OBJAVLJENI RADOVI:

Bach, Sanja (2014) "Fiskalna pravila kao ključni odgovor na fiskalnu krizu“, Međunarodne studije, god. 14, br. 1, 2014, str. 23-41., Pregledni znanstveni članak, UDK: 336.02, Časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u CSA/Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije, Zagreb. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Zagreb Euroavangarde d.o.o. Zagreb

Bach, Sanja (2014) "Financijska kriza i kreditni rejtinzi država", Međunarodne studije, god.14, br.3-4, 2014., Pregledni znanstveni članak,  UDK: 338.124.4:336.27, Časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju, Prilozi objavljeni u časopisu referiraju se u CSA/Centar za međunarodne studije Hrvatske udruge za međunarodne studije, Zagreb. Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Zagreb Euroavangarde d.o.o. Zagreb

Bach, Sanja, Kardum, Željko (2014)„Pouke globalnog sloma 1929. i globalne krize 2007.“Praktični management, Vol. V., br.1., 2014., str. 108-112., UDK 339.9:336.27, Stručni rad, Stručno-znanstveni časopis za teoriju i praksu managementa, Visoka škola za managment u turizmu i informatici u Virovitici Virovitica College, ISSN 1847 (tisak), ISSN 1849 (online).


- Članci u vodećim dnevnim novinama o brandingu Hrvatske, te sudjelovanje u raspravama na tu temu i međunarodnim konferencijama

2004.
- Drugo posebno izdanje o brandingu države "Hrvatska mora postati snažan brand" za mjesečnik "Poslovni magazin", RRIF 

- urednica posebnog izdanja "Globusa" - "Naj hrvatsko - brandovi za EU"
- tekstovi u vodećim dnevnim novinama o brandingu država i brand marketingu

2003.
- Prvo posebno izdanje o brandingu država "Branding Hrvatske" za mjesečnik "Poslovni magazin", RRIF-a
- završni rad na Diplomatskoj akademiji "Branding Hrvatske – važnost promidžbe i diplomacije"

1997.
- U sklopu projekta Svjetske banke scenarij za edukacijsku seriju o tržištu kapitala i kuponskoj privatizaciji u Hrvatskoj
- ekonomski članci u vodećim dnevnim novinama


KONFERENCIJE:

2011. - Okrugli stol: Javna diplomacija:imidž nacije i brendiranje, organizatori Zaklada Hanns-Seidel-Stiftung i Diplomatska akademija, Zagreb, svibanj 2011.

2010. - 13th CEI DUBROVNIK DIPLOMATIC FORUM "Strategic Public Diplomacy", Dubrovnik, 20-22 svibnja 2010.

2008.
- Dugogodišnja stalna predavačica na Diplomatskoj akademiji MVP-a o trendovima u brandiranju država i brandingu Hrvatske
- predavačica o javnim nastupima i odnosima s medijima

 - predavačica o odnosima s medijima na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta 

2004. - Inicijatorica i moderatorica: - prvi okrugli stol "Dobar imidž države – dobar imidž gospodarstva" pod pokroviteljstvom MVP-a i u organizaciji RRIF-a, - Dubrovnik

2003. - Predavačica
- PR u praksi – Vladin PR, Zagreb
- Brand Marketing – Branding Hrvatske, Zagreb
- Godišnja konferencija HUOJ-a - Branding Hrvatske, Split
- Međunarodna konferencija Javna diplomacija i mediji - Branding Croatia, Dubrovnik


STRANI JEZICI:

engleski

talijanski (pasivno)


HOBI:

trčanje, čitanje i igranje tenisa

članica Hrvatskog društva za odnose s javnošću