Fiskalno izravnanje

Zakonodavni okvir:

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17)

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak

Za sve jedinice

Udio općine, odnosno grada

 60%

Udio županije

 17%

Udio za decentralizirane funkcije

 6%

Udio za fiskalno izravnanje

 17%

Ukupno

 100%

Izračun udjela fiskalnog izravnanja za 2020. godinu:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u 2020. godini 1.13 MB

Referentna vrijednost za

u 2020.

Općine

 2.019,10 kn

Gradove

 2.563,68 kn

Županije

 320,20 kn

Za potrebe fiskalnog izravnanja u 2020. koriste se podaci za razdoblje od 2014. do 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2020. 290.74 KB

Izračun udjela fiskalnog izravnanja za 2019. godinu:

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja u 2019. godini 2.41 MB

Referentna vrijednost za

u 2019.

Općine

 1.942,77 kn

Gradove

 2.545,42 kn

Županije

 315,60 kn

Za potrebe fiskalnog izravnanja u 2019. koriste se podaci za razdoblje od 2013. do 2017.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2019. 228.27 KB

Izračun udjela fiskalnog izravnanja za 2018. godinu:

Referentna vrijednost za

u 2018.

Općine

 1.927,00 kn

Gradove

 2.585,00 kn

Županije

 319,00 kn

Za potrebe izračuna fiskalnog izravnanja u 2018. koriste se podaci za razdoblje od 2012. do 2016. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2018. 225.12 KB