Fiskalno izravnanje

ZAKONODAVNI OKVIR:

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17)

Raspodjela prihoda od poreza na dohodak

Za sve jedinice

Udio općine, odnosno grada

 60%

Udio županije

 17%

Udio za decentralizirane funkcije

 6%

Udio za fiskalno izravnanje

 17%

Ukupno

 100%

 

Referentna vrijednost za

u 2018.

Općine

 1.927,00 kn

Gradove

 2.585,00 kn

Županije

 319,00 kn

Za potrebe fiskalnog izravnanja u 2018. koriste se podaci za razdoblje od 2012. do 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica udjela po JLP(R)S za fiskalno izravnanje u 2018. 225.12 KB