Financijsko izvještavanje

NOVO

Ministar financija donio je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu kojim se mijenjaju obrasci financijskih izvještaja BIL, PR-RAS i OBVEZE. 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu 33.4 KB
EXCEL DOCUMENT Izmijenjeni obrasci financijskih izvještaja 2.84 MB


Tablice uz obvezne bilješke

Tablice uz obvezne Bilješke predaju se Ministarstvu financija u elektroničkom obliku na adresu: e-mail kontakt

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave o vlasničkim udjelima/neto imovini - Obrazac UDJ 758.18 KB
EXCEL DOCUMENT Kontrolni brojevi 987.5 KBOkružnica o predaji i konsolidaciji financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika

Rokovi predaje finacijskih izvještaja:

Financijski izvještaji proračunskih i izvanproračunskig korisnika državnog proračuna

Financijski izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S