Financijski inspektorat - zakoni i smjernice


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Edukacija obveznika ZSPNFT 32.61 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i finaciranja terorizma 440.58 KB

Financijski inspektorat izdao je revidirane i dopunjene Opće smjernice za pomoć obveznicima provođenja ZSPNFT koje se primjenjuju od 13. srpnja 2015. Predmet revizije bili su postupci utvrđivanja stvarnog vlasnika kliljenata, stranih politički izloženih osoba, složenih i neobičnih transakcija te sprječavanja zlouporabe novih tehnologija za pranje novca i financiranje terorizma. 


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o deviznom poslovanju 137.74 KB
PDF Obrazac za prijavu prijenosa gotovine preko državne granice 82.18 KB
PDF Obrazac za prijavu prijenosa gotovine preko državne granice - ENG. 54.55 KB
PDF Smjernice za provođenje zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za odvjetnike i javne bilježnike 218.25 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o financijskom inspektoratu RH 92.85 KB


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Smjernice za provođenje zakona o sprječavnju pranja novca i financiranja terorizma za revizorska društva, samostalne revizore, fizičke i pravne osobe koje pružaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja 258.15 KB