EU zakonodavstvo s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Obavijest-Objava popisa visokorizičnih trećih država

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/17, dalje u tekstu: Zakon), Ured za sprječavanje pranja novca na svojim mrežnim stranicama objavljuje poveznice koje upućuju na Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/1675 оd 14. srpnja 2016. o dopuni Direktive (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem visokorizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima te poveznice na delegirane uredbe Komisije koje se odnose na izmjene i dopune Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1675.

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2016/1675 te u izmjenama i dopunama navedene uredbe nalaze se informacije o visokorizičnim trećim državama. Obveznici iz članka 9. Zakona dužni su u odnosu na stranke iz visokorizičnih trećih država primijeniti mjere pojačane dubinske analize stranke propisane člankom 49. Zakona. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1675
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0105
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0212
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1467 

Obavijest

Dana 25. lipnja 2015. stupila je na snagu Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ. Sukladno članku 67. navedene Direktive države članice donijet će zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 26. lipnja 2017.

Nadalje, dana 25. lipnja 2015. stupila je na snagu i Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006. Sukladno članku 27. navedene Uredbe, ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije, a primjenjuje se od 26. lipnja 2017. Slijedom navedenog, do početka primjene navedene Uredbe, primjenjuje se Uredba (EZ) br. 1781/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o podacima o uplatitelju koji su priloženi uz prijenose financijskih sredstava.

Upućujemo obveznike (iz čl. 4. st. 2. Zakona) primjene mjera i radnji propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj: 87/08, 25/12; dalje u tekstu: Zakon) na odredbe važećeg Zakona te napominjemo da su se obveznici i nadalje dužni pridržavati odredbi navedenog Zakona te pravilnika i smjernica nadležnih nadzornih tijela donesenih u svrhu provedbe navedenog Zakona, a koji će važiti najdulje do usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s navedenom Direktivom

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Direktiva EU 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 674.46 KB
PDF Uredba EU 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 504.8 KB