Elementarne nepogode

Zaštita od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj pravno je uređena Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 73/97), Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98),  te djelomice i drugim zakonima kao što su: Zakon o zaštiti i spašavanju, te nizom popratnih podzakonskih propisa.

Sustav pružanja pomoći ostvaruje se na razini lokalne samouprave, područne (regionalne) samouprave i na razini države, samo za izravne štete koje nisu osigurane kod društava za osiguranje.

Pravo na pomoć iz državnog proračuna imaju fizičke osobe, iznimno i pravne osobe, u jedinicama lokalne samouprave ako je potvrđena vrijednost ukupne izravne štete veća od 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu, te ako je nepogoda prouzročila umanjenje prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada više od 30% po hektaru prema prosječnim prirodima poljoprivrednih kultura predmetne županije.

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva uz konačnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Državnog povjerenstva. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se Državnom povjerenstvu u zakonom određenim rokovima putem Registra šteta koji je ustrojen 2014. godine.

Državno povjerenstvo je samostalno Saborsko tijelo sa sjedištem u Ministarstvu financija.

Kontakt e-mail adresa za upite vezane za elementarne nepogode: registar.steta@mfin.hr  

A. Registar šteta od elementarnih nepogoda

Radi kontinuiranog praćenja i analize podataka o elementarnim nepogodama u Republici Hrvatskoj, Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda propisalo je da se  županijski izvještaji o uklanjanju posljedica nepogoda i utrošku sredstava pomoći podnose primjenom jedinstvenog računalnog programa „Registra šteta od elementarnih nepogoda“ (u daljnjem tekstu Registar šteta) sukladno točki A.5 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98)

Registar šteta sadrži podatke koji se odnose na vrstu šteta, vrijeme nastanka elementarne nepogode, po vrstama korisnika (fizičke  i pravne osobe)  te na  područje koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom. Također sadrži evidenciju svih prijavljenih šteta na području proglašenja elementarne nepogode na jednom mjestu. Omogućuje veću preciznost pri unosu podataka te smanjuje mogućnost pogrešnog zbrajanja više vrsta unesenih šteta.

Registru šteta od elementarnih nepogoda korisnici mogu pristupiti putem linka - Registar šteta od elementarnih nepogoda

Prilog

Početak rada Registra šteta od elementarnih nepogoda

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Početak rada Registra šteta 708.33 KB