Elementarne nepogode

Objavljen je novi Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda(Narodne novine, broj 16/19) koji je stupio na snagu 23. veljače 2019. godine.

Ovim se zakonom van snage stavlja Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97).

Kontakt e-mail adresa za upite vezane za prirodne nepogode: registar.steta@mfin.hr  

A. Registar šteta od elementarnih nepogoda

Radi kontinuiranog praćenja i analize podataka o elementarnim nepogodama u Republici Hrvatskoj, Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda propisalo je da se  županijski izvještaji o uklanjanju posljedica nepogoda i utrošku sredstava pomoći podnose primjenom jedinstvenog računalnog programa „Registra šteta od elementarnih nepogoda“ (u daljnjem tekstu Registar šteta) sukladno točki A.5 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98)

Registar šteta sadrži podatke koji se odnose na vrstu šteta, vrijeme nastanka elementarne nepogode, po vrstama korisnika (fizičke  i pravne osobe)  te na  područje koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom. Također sadrži evidenciju svih prijavljenih šteta na području proglašenja elementarne nepogode na jednom mjestu. Omogućuje veću preciznost pri unosu podataka te smanjuje mogućnost pogrešnog zbrajanja više vrsta unesenih šteta.

Registru šteta od elementarnih nepogoda korisnici mogu pristupiti putem linka - Registar šteta od elementarnih nepogoda

Prilog

Početak rada Registra šteta od elementarnih nepogoda

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Početak rada Registra šteta 708.33 KB