Elementarne nepogode

Zaštita od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj pravno je uređena Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 73/97), Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98),  te djelomice i drugim zakonima kao što su: Zakon o zaštiti i spašavanju, te nizom popratnih podzakonskih propisa.

Sustav pružanja pomoći ostvaruje se na razini lokalne samouprave, područne (regionalne) samouprave i na razini države, samo za izravne štete koje nisu osigurane kod društava za osiguranje.

Pravo na pomoć iz državnog proračuna imaju fizičke osobe, iznimno i pravne osobe, u jedinicama lokalne samouprave ako je potvrđena vrijednost ukupne izravne štete veća od 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu, te ako je nepogoda prouzročila umanjenje prinosa pojedine poljoprivredne kulture ili dugogodišnjeg nasada više od 30% po hektaru prema prosječnim prirodima poljoprivrednih kultura predmetne županije.

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva uz konačnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede i Državnog povjerenstva. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se Državnom povjerenstvu u zakonom određenim rokovima putem Registra šteta koji je ustrojen 2014. godine.

Državno povjerenstvo je samostalno Saborsko tijelo sa sjedištem u Ministarstvu financija.

Kontakt e-mail adresa za upite vezane za elementarne nepogode: registar.steta@mfin.hr

Aktualne cijene za utvrđivanje šteta u poljoprivredi u 2015/2016 godini i prosječni prirodi poljoprivrednih kultura po županijama

Kako ne bi došlo do razlika između prijavljenih i potvrđenih šteta, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda svake godine objavljuje cijene i prosječne prirode poljoprivrednih kultura po županijama za utvrđivanje nastalih šteta u tekućoj godini.

a) Primjena jedinstvenih cijena

Prihvaćene su cijene od Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koje će se koristiti od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine, prilikom utvrđivanja šteta u poljoprivredi. Štete nastale u prvom dijelu 2015. godine, obračunavat će se po cijenama iz prethodne godine, a štete nastale u drugom dijelu godine, obračunavat će se po cijenama iz tekuće godine.

Za ostale cijene koje nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine prema točki A.4 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prijedlog cijena za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u razdoblju od 1. srpnja 2015. godine do 30. lipnja 2016. godine 31.83 KB

b) Primjena prosječnog priroda dotične kulture za pripadajuću županiju
Prilikom utvrđivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda u poljoprivredi od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine, koristit će se podaci priroda dotične kulture za pripadajuću županiju.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Tablica prosječnih prinosa po kulturama i županijama za razdoblje od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine 41.22 KB

Prijavljene štete od elementarnih nepogoda po vrstama i vremenu nastanka za određenu  godinu

Štete od elementarnih nepogoda nastale u 2013. godini, po vrstama i potvrdama te  dodjela pomoći iz državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Pregled prijavljenih šteta od elementarnih nepogoda za 2013. godinu 253.09 KB

Štete od elementarnih nepogoda nastale u 2014.godini, po vrstama i potvrdama te  dodjela pomoći iz državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Pregled prijavljenih šteta od elementarnih nepogoda za 2014. godinu 178.68 KB

UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA

Budući da Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda nije još formiralo nove cijene i prinose za tekuću godinu, produžuje se rok primjene važećih cijena i prinosa do 1. listopada 2016. godine.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. srpnja 2016. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 1. listopada 2016. godine.

Nakon navedenog roka objavit će se daljnje upute.

2. UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA

Budući da Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda nije još formiralo nove cijene i prinose za tekuću godinu, produžuje se rok primjene važećih cijena i prinosa do 31. prosinca 2016. godine.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. srpnja 2016. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 31. prosinca 2016. godine.

Nakon navedenog roka objavit će se daljnje upute.

3. UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda donijelo je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine, Zaključak o odobrenju produženja roka primjene postojećih cijena i priroda poljoprivrednih kultura do 28. veljače 2017. godine, te unos istih u Registar šteta od elementarnih nepogoda.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. siječnja 2017. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 28. veljače 2017. godine.

A. Registar šteta od elementarnih nepogoda

Radi kontinuiranog praćenja i analize podataka o elementarnim nepogodama u Republici Hrvatskoj, Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda propisalo je da se  županijski izvještaji o uklanjanju posljedica nepogoda i utrošku sredstava pomoći podnose primjenom jedinstvenog računalnog programa „Registra šteta od elementarnih nepogoda“ (u daljnjem tekstu Registar šteta) sukladno točki A.5 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98)

Registar šteta sadrži podatke koji se odnose na vrstu šteta, vrijeme nastanka elementarne nepogode, po vrstama korisnika (fizičke  i pravne osobe)  te na  područje koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom. Također sadrži evidenciju svih prijavljenih šteta na području proglašenja elementarne nepogode na jednom mjestu. Omogućuje veću preciznost pri unosu podataka te smanjuje mogućnost pogrešnog zbrajanja više vrsta unesenih šteta.

Registru šteta od elementarnih nepogoda korisnici mogu pristupiti putem linka - Registar šteta od elementarnih nepogoda

Prilog

Početak rada Registra šteta od elementarnih nepogoda

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Početak rada Registra šteta 708.33 KB