Elektronička dostava podataka

Način dostave proračunskih dokumenata Ministarstvu financija

Isključivo slanjem linka na internetsku stranicu jedinice na kojoj su dokumenti objavljeni na e-mail adresu: lokalni.proracuni@mfin.hr

Proračunski dokumenti:

• proračun i projekcije
• odluka o izvršavanju proračuna
• izmjene i dopune proračuna
• godišnji izvještaj o izvršenju proračuna

Da bi se osiguralo ostvarenje načela transparentnosti i slobodan pristup informacijama kao i njihovo povezivanje, preuzimanje i ponovno korištenje, preporučujemo da se svi proračunski dokumenti objavljuju u formatu pogodnom za daljnju obradu (word ili excel).

Unos podataka iz proračuna jedinica u web aplikaciju za statističke potrebe

Link na web aplikaciju:
https://www3.apis-it.hr/wab/servlet/proweb/webjlprs/LogIN

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Financijski planovi JLP(R)S - Tehničke upute za korištenje aplikacije 429.25 KB
PDF Financijski planovi JLP(R)S - Upute za korištenje aplikacije 2.12 MB

Kontakt
• Ministarstvo financija - Zavod za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije
e-mail: zavod@mfin.hr