Dubinska analiza rashoda

Vlada Republike Hrvatske je na 187. sjednici održanoj 23. listopada 2014. godine donijela Odluku o provođenju dubinske analize rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 124/14).

Naime Vijeće za gospodarska i financijska pitanja EU je na sastanku 28. siječnja 2014. godine usvojilo Odluku o postojanju stanja prekomjernog proračunskog manjka za Republiku Hrvatsku te donijelo Preporuke Vijeća kojima se predlaže dinamika fiskalne prilagodbe za Republiku Hrvatsku s ciljem smanjivanja proračunskog manjka na razinu ispod 3% do 2016. godine. Također, u okviru ciklusa Europskog semestra za 2014. godinu, Vijeće za gospodarska i financijska pitanja je na sastanku 8. srpnja potvrdilo Posebne preporuke za Republiku Hrvatsku (engl. country specific recommendations), temeljem kojih je Vlada RH na sjednici održanoj 30. srpnja donijela Plan provedbe Specifičnih preporuka za Republiku Hrvatsku za 2014. godinu.

Navedeni Plan među ostalim definira ključne korake, rezultate i rokove u okviru mjera koje Republika Hrvatska ima poduzeti s ciljem postizanja održivosti javnih financija. Jedna od mjera za postizanje održivosti javnih financija jest izvršiti dubinsku analizu rashoda državnog proračuna (engl. Spending Review) s ciljem smanjenja ukupne javne potrošnje, čiji je rok za dovršetak 15. ožujka 2015 godine.

Obzirom da je riječ o vrlo značajnoj i provedbeno zahtjevnoj mjeri za postizanje održivosti javnih financija, Ministarstvo financija u suradnji sa Svjetskom bankom, održalo je Radionicu o provođenju dubinske analize rashoda državnog proračuna 12. rujna 2014.

Prezentacije sa Radionice 12. rujna 2014. godine – Dubinska analiza rashoda

Ministarstvo financija u suradnji s Međunarodnim monetarnim fondom i Svjetskom bankom  održalo je drugu Radionicu o provođenju dubinske analize rashoda državnog proračuna od 3. do 5. prosinca 2014. godine.

Prezentacije sa Radionice 3. do 5. prosinca 2014. godine – Dubinska analiza rashoda

Prezentacije od 3. prosinca 2014.

Prezentacije od 4. prosinca 2014.

Prezentacije od 5. prosinca 2014.

Završni izvještaj o rezultatima dubinske analize rashoda Državnog proračuna Republike Hrvatske

 - Završni izvještaj o rezultatima dubinske analize