Državni proračun 2019. godina

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 3. prosinca 2018. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113 od 17. prosinca 2018. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 37.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.4 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 116.04 KB
EXCEL Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 32.94 KB
EXCEL Račun financiranja 26.01 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. g. i projekcije za 2020. g. i 2021.g. 2.24 MB
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 2.39 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 165.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 87.6 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 92.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 28.5 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 90.84 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 134 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 165 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu 36 KB

Obrazloženja prijedloga državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu prije amandmana

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje prijedloga državnog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu prije amandmana 978.72 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu prije amandmana 19.18 MB

Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019.  godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Hrvatske vode - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 205.88 KB
PDF Hrvatske ceste - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 259.06 KB
PDF Centar za restrukturiranje i prodaju - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 158.44 KB
PDF Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 479.77 KB
PDF Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 298.91 KB
PDF Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 180.16 KB

Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prilog 1 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima proračuna 71.23 KB
PDF Prilog 2 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji 114.56 KB
PDF Prilog 3 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima proračuna i izvorima financiranja 85.39 KB
PDF Prilog 4 Prijedlog državnog proračuna po svim izvorima 25.22 KB
PDF Prilog 5 Račun financiranja državnog proračuna - analitika 68 KB
PDF Prilog 6 Analitički prikaz podprojekata 218.06 KB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu 212.32 KB