Državni proračun 2019. godina

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 14. studenog 2019. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 111/19 od 19. studenog 2019. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 55 KB
EXCEL Plan prihoda 35.75 KB
EXCEL Plan rashoda 111.37 KB
EXCEL Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 29.44 KB
EXCEL Račun financiranja 25.72 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Knjiga rebalansa 2019. za NN 1.97 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu 27 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu 178 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu 27.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2019. godinu 48.59 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu 117.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu 27.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu 64.3 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu 27.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu 132.45 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu 27 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu 142 KB

Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2019. godinu 229.71 KB
PDF Hrvatske vode - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 81.19 KB
PDF Hrvatske ceste - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 28.56 KB
PDF Centar za restrukturiranje i prodaju - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 29.18 KB
PDF Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 48.12 KB
PDF Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 22.9 KB
PDF Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2019. godinu 30.04 KB

Prilozi uz Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izmjena i dopuna proračuna po korisnicima proračuna 3.06 MB
EXCEL DOCUMENT Izmjena i dopuna proračuna po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji 1.71 MB

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu 29.49 KB

_________________________________________________________________________________________

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. godine

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 23.62 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 183.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 121 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 124 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 139 KB
EXCEL Račun financiranja - analitika 36.59 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema izvorima financiranja 116 KB

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2019. po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 142.5 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 2.15 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 170.64 KB
EXCEL Stanje obveza 42.47 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2019. 15.87 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2019. 23.47 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva 47 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanja po jamstvima 83 KB

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske te deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 120.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske 376.5 KB
EXCEL Deficit općeg proračuna 22.62 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2019. s obrazloženjem

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 275.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 64 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda 189.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskih voda 79 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 115.99 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 33.57 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 136.63 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 19.18 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 166.34 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 23.85 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 154.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 20.23 KB

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2019. 142.96 KB

_________________________________________________________________________________________

Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 3. prosinca 2018. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu.  

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 113 od 17. prosinca 2018. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 37.5 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.4 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 116.04 KB
EXCEL Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 32.94 KB
EXCEL Račun financiranja 26.01 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. g. i projekcije za 2020. g. i 2021.g. 2.24 MB
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 2.39 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 165.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 87.6 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 92.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 28.5 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 90.84 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 134 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu 28.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu 165 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu 36 KB

Obrazloženja prijedloga državnog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu prije amandmana

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje prijedloga državnog proračuna za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu prije amandmana 978.72 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu prije amandmana 19.18 MB

Obrazloženja financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019.  godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Hrvatske vode - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 205.88 KB
PDF Hrvatske ceste - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 259.06 KB
PDF Centar za restrukturiranje i prodaju - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 158.44 KB
PDF Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 479.77 KB
PDF Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 298.91 KB
PDF Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Obrazloženje financijskog plana 2019. – 2021. 180.16 KB

Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prilog 1 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima proračuna 71.23 KB
PDF Prilog 2 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji 114.56 KB
PDF Prilog 3 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima proračuna i izvorima financiranja 85.39 KB
PDF Prilog 4 Prijedlog državnog proračuna po svim izvorima 25.22 KB
PDF Prilog 5 Račun financiranja državnog proračuna - analitika 68 KB
PDF Prilog 6 Analitički prikaz podprojekata 218.06 KB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu 212.32 KB