Državni proračun 2018. godina

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2018. 5.1 MB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 3. prosinca 2018. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 108/18 od 4. prosinca 2018. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 55 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.06 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 113.09 KB
EXCEL Račun financiranja 27.32 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 5.26 MB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2018. godinu 157 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu 26 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2018. godinu 77.69 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu 27 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu 111.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu 27 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu 67.25 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu 200 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu 149 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcija za 2019. i 2020. godinu 35.5 KB

Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Izmjena i dopuna državnog proračuna za 2018. godinu 191.05 KB
PDF Hrvatske vode - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 196.05 KB
PDF Hrvatske ceste - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 213.94 KB
PDF Centar za restrukturiranje i prodaju - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 151.16 KB
PDF Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 210.97 KB
PDF Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 210.05 KB
PDF Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu 131.8 KB

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu 124.81 KB

_________________________________________________________________________________________

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. godine

Opći dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji 192.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja 121.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 120.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 132.5 KB
EXCEL Račun financiranja - analitika 39.11 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja prema izvorima financiranja 117 KB

Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2018. po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 144 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija 1.83 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u prvom polugodištu 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala 193.85 KB
EXCEL Stanje obveza 47 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u prvom polugodištu 2018. 18.72 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u prvom polugodištu 2018. 34.26 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanja po jamstvima i izdana jamstva 88 KB

Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske, ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te deficit općeg proračuna u prvom polugodištu 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 124 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske 350 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika državnog proračuna 47 KB
EXCEL Deficit općeg proračuna 24.94 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u prvom polugodištu 2018. s obrazloženjem

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda 205.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskih voda 68.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 109.44 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 44.39 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 98.56 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 34.47 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 198 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 26.81 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 151 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju 28.69 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 265 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 58 KB

Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za prvo polugodište 2018. 51 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Hrvatski sabor donio je na sjednici 30. studenoga 2017. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 124 od 13. prosinca 2017. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 51 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 38.53 KB
EXCEL Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.41 KB
EXCEL Račun financiranja 28 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. g. i projekcije za 2019. g. i 2020.g. 2.68 MB
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 2.98 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 167 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 99.27 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 111 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 89.53 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje stednih uloga i sanaciju banaka za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 143.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 169.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcija plana za 2019. i 2020. godinu 42 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu 523.68 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 11.83 MB

Prilozi uz Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prilog 1 Prijedlog državnog proračuna RH za 2018. po korisnicima proračuna 65.85 KB
PDF Prilog 2 Prijedlog državnog proračuna za 2018. po korisnicima i ekonomskoj klasifikaciji 99.24 KB
PDF Prilog 3 Prijedlog državnog proračuna po korisnicima proračuna i izvorima financiranja 97.91 KB
PDF Prilog 4 Prijedlog državnog proračuna po svim izvorima 24.36 KB
PDF Prilog 5 Račun financiranja državnog proračuna - analitika 69.28 KB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu 224.87 KB