Državni proračun 2016. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu  

Opći dio Državnog proračuna RH za 2016. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja 44 KB
EXCEL DOCUMENT A. Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu 135 KB
EXCEL DOCUMENT B. Račun financiranja za 2016. godinu 73 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2016. godinu - analitika 107.5 KB

Posebni dio Državnog proračuna RH za 2016. g. po proračunskim korisnicima

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Organizacijska klasifikacija 37.25 KB
EXCEL Ekonomska klasifikacija 451.53 KB
EXCEL Programska klasifikacija 1.11 MB

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. godini 148.5 KB
EXCEL Stanje obveza 73.95 KB

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini 28.88 KB

Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2016.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2016. godini 90.5 KB
EXCEL DOCUMENT Jamstva 229.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2016. godini 173.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna RH u 2016. godini 439.5 KB
TEXT DOCUMENT Manjak općeg proračuna u 2016. godini 41.5 KB

Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2016. g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2016. Hrvatske vode 230.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2016. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 114.31 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana za 2016. Hrvatske ceste 109.69 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2016. DAB 189 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2016. CERP 150.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za 2016. HZZO 252.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja izvanproračunskih korisnika za 2016.g. 63.5 KB

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2016.g.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika za 2016. godinu 1.89 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Godišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2016. 39.5 KB

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2016.  

1. Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 44.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 115 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 120.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 71 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 100 KB

2. Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 147 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnosti i projektima 843 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 1.98 MB

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblj siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT izvještaj o zaduživanju 103 KB
EXCEL DOCUMENT Stanje obveza 106.5 KB

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvješće o korištenju proračunske zalihe 25.88 KB

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima države

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima 51 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva i plaćanja po jamstvima 86 KB

6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 126 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna 302 KB
EXCEL Manjak državnog proračuna 24.04 KB

7. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 209 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 111.07 KB
EXCEL Ivršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 89.44 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - DAB 172 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - CERP 148 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - HZZO 230.5 KB

8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika 51.5 KB
EXCEL Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2016. 29.05 KB

_________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 29. studenoga 2016. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 111/16 od 1. prosinca 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 53 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.17 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi od prodaje nefinancijske imovine 405.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 75.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2016. 1.98 MB
TEXT DOCUMENT Završne odredbe 24 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu 25 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu 200 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu 25 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu 95.18 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu 139.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu 116.15 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu 160 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 25.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 197.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu 88.01 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu 72 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 26 od 24. ožujka 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 44 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.37 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.03 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 69 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 1.63 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 212 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 27.5 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 95.93 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 181.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 139.25 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 174 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 206 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu 48 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 296.62 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 7.62 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu 546.85 KB


__________________________________________________________________________________________

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Limiti državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016., 2017. i 2018 u odnosu na preliminarno izvršenje 2015. 269 KB
 

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine i Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 109/15 od 12. listopada 2015. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 775.86 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine 48.57 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine 64.36 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine 39.77 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine 69.87 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine 44.09 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine 50.93 KB