Državni proračun 2016. godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2016.  

1. Opći dio Državnog proračuna za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 44.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 115 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 120.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 71 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 100 KB

2. Posebni dio Državnog proračuna po proračunskim korisnicima za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 147 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnosti i projektima 843 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 1.98 MB

3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala za razdoblj siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT izvještaj o zaduživanju 103 KB
EXCEL DOCUMENT Stanje obveza 106.5 KB

4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izvješće o korištenju proračunske zalihe 25.88 KB

5. Izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima države

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim državnim jamstvima 51 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva i plaćanja po jamstvima 86 KB

6. Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 126 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna 302 KB
EXCEL Manjak državnog proračuna 24.04 KB

7. Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - Hrvatske vode 209 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 111.07 KB
EXCEL Ivršenje financijskog plana - Hrvatske ceste 89.44 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - DAB 172 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - CERP 148 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana - HZZO 230.5 KB

8. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika za razdoblje siječanj - lipanj 2016.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika 51.5 KB
EXCEL Polugodišnji izvještaj o primjeni fiskalnih pravila za 2016. 29.05 KB

_________________________________________________________________________________________

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 29. studenoga 2016. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 111/16 od 1. prosinca 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 53 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 35.17 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi od prodaje nefinancijske imovine 405.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 75.5 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2016. 1.98 MB
TEXT DOCUMENT Završne odredbe 24 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu 25 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2016. godinu 200 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu 25 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih cesta za 2016. godinu 95.18 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu 139.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu 116.15 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu 26.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu 160 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 25.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu 197.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Obrazloženje izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu 88.01 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu 72 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Hrvatski sabor donio je na sjednici 21. ožujka 2016. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu, Odluke o davanju suglasnosti na financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 26 od 24. ožujka 2016. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 44 KB
EXCEL Prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine 36.37 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.03 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 69 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 1.63 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskih voda za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 212 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. 27.5 KB
EXCEL Financijski plan Hrvatskih cesta za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 95.93 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 181.5 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan FZOEU za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 139.25 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 29 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 174 KB
TEXT DOCUMENT Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu 27.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 206 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. godinu 48 KB

Obrazloženja Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 296.62 KB
PDF Obrazloženje prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 7.62 MB

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu 546.85 KB


__________________________________________________________________________________________

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Limiti državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016., 2017. i 2018 u odnosu na preliminarno izvršenje 2015. 269 KB
 

Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine

Hrvatski sabor donio je na sjednici od 25. rujna 2015. godine Odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine i Odluke o davanju suglasnosti na privremene financijske planove izvanproračunskih korisnika. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, br. 109/15 od 12. listopada 2015. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine 775.86 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine 48.57 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine 64.36 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine 39.77 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine 69.87 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine 44.09 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine 50.93 KB