Državni proračun 2011. godina

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za 2011. godinu 

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Ukupni prihodi i rashodi, primici i izdaci 2011. 25.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prihodi, rashodi 10-11 98 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 52 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja - analitika 88.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 2011. 83.5 KB
EXCEL DOCUMENT Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti) 6.47 MB
EXCEL DOCUMENT Ekonomska klasifikacija 2.38 MB
EXCEL DOCUMENT Organizacijska klasifikacija 927.5 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročni krediti 2011. 44.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvješće - zaduživanje 2011. 58 KB
TEXT DOCUMENT Proračunska zaliha 2011. 237.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvješće - jamstva 2011. 95.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva 2011. 113 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja 2011. 138 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvršenja 2011. 180 KB
EXCEL DOCUMENT Hrvatske vode - Izvršenje financijskog plana 2011. 224 KB
EXCEL DOCUMENT AUDIO- izvršenje financijskog plana plana 2011. 114.5 KB
EXCEL DOCUMENT Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka - izvršenje financijskog plana 2011. 90 KB
EXCEL Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - izvršenje financijskog plana 2011. 57.52 KB
EXCEL Hrvatske ceste - izvršenje financijskog plana 2011. 65.97 KB
EXCEL Hrvatski fond za privatizaciju za I-III 2011. - izvršenje financijskog plana 73 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika 37.5 KB
TEXT DOCUMENT Deficit 33.5 KB
EXCEL Obrazloženje izvršenja financijskih planova korisnika 1.32 MB

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna koji je Vlada RH usvojila na sjednici 15.9. i koji je upućen u Hrvatski sabor

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 27 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 195 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 2010 2011 100.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja I-VI 52 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja I-VI analitika 81 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 930 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 2.25 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 6 MB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju I-VI 39 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročno zaduživanje I-VI 31.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe I-VI 93.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim jamstvima i plaćanju po jamstvima I-VI 59 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva I-VI 38.5 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanje po jamstvima I-VI 113.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja I-VI 129.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda i rashoda I-VI 157.5 KB
EXCEL Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - Izvršenje financijskog plana I-VI 51.36 KB
EXCEL DOCUMENT Hrvatske vode - Izvršenje financijskog plana I-VI 202 KB
EXCEL Hrvatske ceste - Izvršenje financijskog plana I-VI 59.62 KB
EXCEL DOCUMENT DAB - Izvršenje financijskog plana I-VI 84 KB
EXCEL HFP - Izvršenje financijskog plana I-III 72.5 KB
EXCEL DOCUMENT AUDIO - Izvršenje financijskog plana IV-VI 98.5 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje izvanproračunskih korisnika I-VI 55 KB
TEXT DOCUMENT Manjak državnog i općeg proračuna I-VI 29.5 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013.

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 23. studenoga 2010. godine donio je Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu, Prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 140 od 14.12.2010. godine.  

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 39 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 50 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 63.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 2.33 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. 6.16 MB

 

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu. 219.5 KB
EXCEL Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 58.06 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 100 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 87.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 164 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 29 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.14 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. 10.11 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.43 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.18 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 16.92 KB

 

Obrazloženje Državnog prpračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Državnog prpračuna i financijskih planova izvanprpračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 423.1 KB
PDF Obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika 5.04 MB

Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu 87.78 KB