Državni proračun 2011. godina

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 23. studenoga 2010. godine donio je Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu, Prijedloge financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu. Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 140 od 14.12.2010. godine.

 

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 39 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 50 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 63.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 2.33 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. 6.16 MB

 

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu. 219.5 KB
EXCEL Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 58.06 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 100 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 87.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 164 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 29 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.14 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. 10.11 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.43 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 10.18 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu 16.92 KB

 

Obrazloženje Državnog prpračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Državnog prpračuna i financijskih planova izvanprpračunskih korisnika za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu 423.1 KB
PDF Obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika 5.04 MB

Zakon o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu 87.78 KB