Državni proračun 2010.

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka 25 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 191.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka 89.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun finaciranja 46.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja za 2010. i anakitika 71 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 922 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 2.28 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 6.23 MB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o zaduživanju 37.5 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročno zaduživanje 36.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 95.5 KB
TEXT DOCUMENT Izvještaj o danim jamstvima i izdaci po jamstvima 47.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva 50 KB
EXCEL DOCUMENT Plaćanje po jamstvima 108 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje 119 KB
TEXT DOCUMENT Obrazloženje prihoda i rshoda 116 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana HV-a 101 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana HC-a 138.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana DAB-a 102.5 KB
EXCEL Izvršenje financijskog plana HFP-a 103.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana FZOEU-a 134 KB
TEXT DOCUMENT Izvanproračunski korisnici 54.5 KB
TEXT DOCUMENT Ukupni manjak opće države 25.5 KB
 

 Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 2. prosinca 2009. Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu, Prijedloge financijskih
planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu
i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 151 od 17. 12.2009. godine.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 34 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 38 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 59 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 421 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Poseban dio Državnog proračuna Repulike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. 5.72 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu 242.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskih cesta za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu 211 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu 154.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu 118.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prijedlog financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu 222.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2009. godinu 37 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 10.18 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih cesta za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 10.18 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 10.43 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 10.2 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 16.91 KB

Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. godinu 412.72 KB
PDF Obrazloženje financijskih planova proračunskih korisnika - Proračun 2010. - 2012. 3.05 MB

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012.

Hrvatski sabor donio je na izvanrednoj sjednici od 30. 08. 2010. godine Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu, Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.
Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 103 od 31.08.2010. godine.

Opći dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Opći dio 37.5 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prihodi poslovanja 60 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 1.07 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 46 KB

Posebni dio

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. 4.36 MB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Završne odredbe 11.41 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. 9.99 KB
PDF Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. i projekcije za 2011. i 2012. 10.12 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskih voda za 2010. 175.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune financijskog plana Hrvatskog fonda za privatizaciju za 2010. 73 KB
EXCEL DOCUMENT Izmjene i dopune Konsolidiranog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. 29 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2010. godinu 132.9 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2010. godinu 19.22 KB

Upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2010.-2012.

Sukladno Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 87/08) Ministarstvo financija, na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske izrađuje i dostavlja proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna Upute za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2010. - 2012. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2010. - 2012. 311.63 KB

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Prilog 1. Vezna tablica prihoda i primitaka i izvora financiranja 208.5 KB
PDF Prilog 2. Popis izvora financiranja 18.84 KB
PDF Prilog 3. Organizacijska klasifikacija 88.38 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 4. Lokacijska klasifikacija 82 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 5. Plan izdataka za otplatu glavnice primljenih zajmova 24.5 KB
EXCEL DOCUMENT Prilog 6. Obrasci za izradu financijskog plana 3.5 MB
PDF Prilog 6.1 Upute za popunjavanje Obrasca financijskog plana 30.07 KB