Državni proračun 2008.

Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Hrvatski sabor na svojoj sjednici od 9. srpnja 2008. godine donio je Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu, Izmjene i dopune Financijskih planova za 2008. godinu izvanproračunskih korisnika i Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 82. od 15.07.2008. godine.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Opći dio 542.11 KB
PDF Posebni dio 875.4 KB

Izvršenje Državnog proračuna za 2008. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Godišnje izvješće o izvršenju Državnog proračuna za 2008. 4.57 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2008. 116.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 138 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana za Hrvatski fond za privatizaciju 88 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih cesta 162 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda 157.5 KB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2008. Hrvatskih voda 153 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2008. Hrvatskih cesta 180 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2008. Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 103.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2008. Hrvatskog fonda za privatizaciju 82.5 KB
EXCEL DOCUMENT Financijski plan za 2008. Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 114.5 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirani Državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2008 27 KB
  

Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2008. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Obrazloženje izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2008. godinu 278.43 KB

Izmjene i dopune Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Izmjene i dopune Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2008. godinu 106.64 KB

Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu 166.39 KB
PDF Obrazloženje Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2008. 387.35 KB
PDF Državni proračun Republike Hrvatske za 2008. godinu 2.1 MB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskih voda 128 KB
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskih autocesta 170 KB
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskih cesta 165 KB
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 86 KB
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Hrvatskog fonda za privatizaciju 70 KB
EXCEL Financijski plan za 2008. godinu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 104 KB
EXCEL Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika za 2008. godinu 23.5 KB

Upute za izradu državnog proračuna RH za razdoblje 2008. - 2010.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Prilozi za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2008. - 2010. godine 2.69 MB
PDF Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2008. - 2010. godine 358.58 KB
PDF Dopis ministra financija proračunskim korisnicima 91.56 KB

Uputa za izradu financijskog plana korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2008. godine

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Uputa za izradu financijskog plana korisnika državnog proračuna za prva tri mjeseca 2008. godine 189.96 KB

Polugodišnji obračun izvršavanja državnog proračuna za 2008. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Nekonsolidirano ostvarenje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za I - VI 2008. godine 31 KB
PDF Izvanproračunski korisnici 43.55 KB
PDF Prihodi državnog proračuna 111.13 KB
PDF Makroekonomsko okruženje u 2008. godini 124.96 KB
PDF Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe državnog proračuna 52.8 KB
EXCEL DOCUMENT Pregled izdanih državnih jamstava od 01. 01. 2008. do 30. 6. 2008. 88 KB
PDF Izvještaj o izdanim jamstvima i izdacima po jamstvima u prvom polugodištu 2008. godine 26.72 KB
EXCEL DOCUMENT Kratkoročno zaduživanje 27.5 KB
PDF Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. 01. 2008. do 30. 6. 2008. 21.35 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po programima, aktivnostima i projektima 4.94 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama, i ekonomskoj klasifikaciji 1.11 MB
EXCEL DOCUMENT Organizacijska 716.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 100.5 KB
EXCEL DOCUMENT prihodi i primici rashodi i izdaci 446.5 KB
EXCEL DOCUMENT Račun prihoda i rashoda 447 KB