Državni proračun 2007.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu

Hrvatski sabor donio je na svojoj sjednici od 1. prosinca 2006. godine Državni proračun Republike Hrvatske za 2007. godinu, Financijske planove izvanproračunskih korisnika za 2007. godinu i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu.

Navedeni dokumenti objavljeni su u Narodnim novinama, broj 137 od 19. prosinca 2006. godine.

Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu 141.53 KB

Državni proračun za 2007. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Državni proračun za 2007. godinu 1.16 MB
PDF Obrazloženje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2007. i projekcije za 2008. i 2009. godinu 596.38 KB

Financijski planovi izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Financijski plan - Hrvatske vode 125 KB
EXCEL Financijski plan - Hrvatske autoceste 175.5 KB
EXCEL Financijski plan - Hrvatske ceste 123 KB
EXCEL Financijski plan - Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanciju banaka 101.5 KB
EXCEL Financijski plan - Hrvatski fond za privatizaciju 77 KB
EXCEL Financijski plan - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 112 KB
EXCEL Konsolidirani državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika 24 KB

Upute za izradu državnog proračuna RH za razdoblje 2007. - 2009.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2007. - 2009. godine 1.12 MB

Izvršenje državnog proračuna za 2007. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Deficit konsolidirane opće države 48.68 KB
EXCEL DOCUMENT Nekonsolidirano ostvarenje državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika 35.5 KB
PDF Izvanproračunski korisnici 63.77 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje financijskog plana HFP 82.5 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 101.5 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje financijskog plana Hrvatskih cesta 143 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje financijskog plana HAC 212.5 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje finanancijskog plana Fondaza zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 134.5 KB
EXCEL DOCUMENT Ostvarenje financijskog plana Hrvatskih voda 149 KB
PDF Prihodi državnog proračuna 139.76 KB
PDF Makroekonomsko okruženje u 2007. godini 359.19 KB
PDF Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Državnog proračuna 198.58 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva i izdaci po jamstvima 165 KB
PDF Izvještaj o izdanim jamstvima 33.01 KB
EXCEL DOCUMENT Trezorski zapisi - 2007. godina 30.5 KB
PDF Izvještaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01. 01. 2008. do 31. 12. 2007. 25.57 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po aktivnostima 5.28 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 2.86 MB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 2.32 MB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 114.5 KB
EXCEL DOCUMENT Rashodi poslovanja 268 KB

Izmjene i dopune financijskih planova izvanproračunskih korisnika

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Izmjena i dopuna financijskog plana DAB-a za 2007. 90 KB
EXCEL Izmjena i dopuna financijskog plana HC za 2007. 133.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana FZOEU za 2007. 119.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana HAC-a za 2007. 197.5 KB
EXCEL Izmjene i dopune financijskog plana HV za 2007. 146.5 KB
EXCEL Izmjena i dopuna plana za 2007. - konsolidirano 28 KB

Polugodišnji obračun drzavnog proračuna za 2007. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Polugodisnji obracun drzavnog proracuna za 2007. godinu 1.73 MB