Državni proračun 2006.

Upute za izradu državnog proračuna RH za razdoblje 2006. - 2008.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
ARCHIVE Upute za izradu državnog proračuna za razdoblje 2006. - 2008. godine 1.12 MB

Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006.godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
PDF Prijedlog državnog proračuna RH za 2006. i projekcija za 2007. i 2008.godinu 1.47 MB
PDF Financijski plan - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 51.75 KB
PDF Financijski plan - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 112.27 KB
PDF Financijski plan - Hrvatski zavod za zapošljavanje 56.53 KB
PDF Financijski plan - Hrvatske vode 51.89 KB
PDF Financijski plan - Hrvatske autoceste 51.79 KB
PDF Financijski plan - Hrvatske ceste 52.73 KB
PDF Financijski plan - Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 107.82 KB
PDF Financijski plan - Hrvatski fond za privatizaciju 51.9 KB
PDF Financijski plan - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 51.85 KB
PDF Prijedlog državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2006. godinu, s prijedlogom projekcije za 2007. i 2008. godinu 107.83 KB
PDF Obrazloženje prijedloga državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2006. i projekcije za 2007. i 2008. godinu 660.16 KB
PDF Prijedlog zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu 339.39 KB

Izvršenje državnog proračuna za 2006. godinu

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL DOCUMENT Izvještaj o izvršenju Državnog proračuna za prvo polugodište 2006. godinu 235.5 KB
EXCEL DOCUMENT Pregledprihoda Državnog proračuna doprinos za zdravstveno osiguranje 104 KB
EXCEL DOCUMENT Račun financiranja 98 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji 190 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenjepo razdjelima, glavama i ekonomskoj klasifikaciji 741.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje po aktivnostima 2.55 MB
EXCEL DOCUMENT Trezorski zapisi - 2006. godina 35.5 KB
PDF Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Državnog proračuna za siječanj - prosinac 2006. godine 103.94 KB
EXCEL DOCUMENT Izdana jamstva u 2006. godini 208.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 64.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 134 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 134 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Hrvatskih voda 146 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 131 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana HAC 205 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana HC 135.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka 124.5 KB
EXCEL DOCUMENT Izvršenje financijskog plana HFP 85 KB
EXCEL DOCUMENT Konsolidirano ostvarenje središnje države 41 KB
PDF Izvješće o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala 48.03 KB
PDF Izvanproračunski fondovi i agencije 95.38 KB
PDF Makroekonomsko okruženje u 2006. godini 579.35 KB
PDF Prihodi Državnog proračuna 162.7 KB
PDF Deficit konsolidirane opće države 47.28 KB