Državna riznica

Pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka: Ivana Jakir-Bajo
tel: 4591 249, fax: 4591 248
e-mail kontakt

Sektor za pripremu i izradu prijedloga proračuna države
tel: 4591 367, fax 4591 368
e-mail kontakt

Sektor za izvršavanje državnog proračuna
tel: 4591 040, fax: 4591 368
e-mail kontakt

Sektor za državno računovodstvo i računovodstvo neprofitnih organizacija
e-mail kontakt

Sektor za poslove Nacionalnog fonda
tel: 4591 243, fax: 4591 122
e-mail kontakt

Sektor za harmonizaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola
tel:01/4585 901 fax: 01/4585 903
e-mail kontakt

Služba za podršku sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
tel: 01/4591 356
e-mail kontakt

Služba za normativno - pravne poslove
tel:01/4591 174
e-mail kontakt

 

Pitanja investitora - e-mail kontakt

U Državnoj riznici obavljaju se poslovi koji se odnose na pripremu i konsolidaciju proračuna, izvršavanje državnog proračuna, upravljanje javnim dugom, državno računovodstvo, normativno-pravni poslovi i poslovi razvoja i podrške poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice, te poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda.

U Državnoj riznici obavljaju se poslovi pripreme i izrade prijedloga proračuna države, izvršavanja državnog proračuna, poslovi državnog računovodstva i računovodstva neprofitnih organizacija, poslovi financijskog upravljanja sredstvima pomoći Europske unije putem Nacionalnog fonda, poslovi koordinacije razvoja sustava unutarnjih kontrola u javnom sektoru, normativno-pravni poslovi i poslovi razvoja i podrške poslovno-informacijskom sustavu Državne riznice te poslovi podrške sustavu financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.