Cijene i prirodi po županijama

PRIMJENA JEDINSTVENIH CIJENA I PRIRODA ZA RAZDOBLJE OD 1. TRAVNJA 2018. GODINE DO 31. OŽUJKA 2019. GODINE

Na sjednici Državnog povjerenstva za procjenu štete od elefmentarnih nepogoda, održanoj 22. ožujka 2018. godine donesen je Zaključak o prihvaćanju prosječnih cijena i priroda poljoprivrednih kultura za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine.

a) Prihvaćene su cijene za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koje će se koristiti od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine, prilikom utvrđivanja šteta u poljoprivredi.

Štete nastale do 1. travnja 2018. godine obračunavat će se po cijenama iz prethodne godine.

Za ostale cijene koje nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine prema točki A.4 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Cijene za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u razdoblju od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine 36.09 KB

b) Primjena prosječnog priroda dotične kulture za pripadajuću županiju:

Prilikom utvrđivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda u poljoprivredi od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine, koristit će se podaci priroda dotične kulture za pripadajuću županiju.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prosječni prinosi po kulturama i županijama za razdoblje od 1. travnja 2018. do 31. ožujka 2019. godine 44.72 KB