Cijene i prirodi po županijama

Na sjednici održanoj 26. travnja 2017. godine, Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda odlučilo je korigirati objavljene cijene za pojedina dobra,  prema dobivenim podacima iz drugih izvora. 

Korigirani podatci o cijenama poljoprivrednih kultura koristit će se prilikom utvrđivanja šteta od elementarnih nepogoda nastalih od 1. ožujka 2017. do 28. veljače 2018. godine.

Za ostale cijene koje nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine prema točki A.4 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Korigirane cijene za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u razdoblju od 1.ožujka 2017. godine do 28. veljače 2018. godine u Republici Hrvatskoj 29.7 KB

Kako ne bi došlo do razlika između prijavljenih i potvrđenih šteta, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda svake godine objavljuje cijene i prosječne prirode poljoprivrednih kultura po županijama za utvrđivanje nastalih šteta u tekućoj godini.

PRIMJENA JEDINSTVENIH CIJENA I PRIRODA ZA RAZDOBLJE OD 1. OŽUJKA 2017. GODINE DO 28. VELJAČE 2018. GODINE

a) Prihvaćene su cijene od Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koje će se koristiti od 1. ožujka 2017. do 28. veljače 2018. godine, prilikom utvrđivanja šteta u poljoprivredi.

Štete nastale do 28. veljače 2017. godine obračunavat će se po cijenama iz prethodne godine.

Za ostale cijene koje nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine prema točki A.4 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Cijene za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastalih u razdoblju od 1.ožujka 2017. godine do 28. veljače 2018. godine 38.88 KB


b) Primjena prosječnog priroda dotične kulture za pripadajuću županiju:
Prilikom utvrđivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda u poljoprivredi od 1 ožujka 2017. do 28. veljače 2018. godine, koristit će se podaci priroda dotične kulture za pripadajuću županiju.


Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prosječni prinosi po kulturama i županijama za razdoblje od 1.ožujka 2017. godine do 28. veljače 2018. godine 47.51 KB

UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 28. VELJAČE 2017.

Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda donijelo je na sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine, Zaključak o odobrenju produženja roka primjene postojećih cijena i priroda poljoprivrednih kultura do 28. veljače 2017. godine, te unos istih u Registar šteta od elementarnih nepogoda.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. siječnja 2017. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 28. veljače 2017. godine.

UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA OD 1. SRPNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 

Budući da Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda nije još formiralo nove cijene i prinose za tekuću godinu, produžuje se rok primjene važećih cijena i prinosa do 31. prosinca 2016. godine.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. srpnja 2016. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 31. prosinca 2016. godine.

Nakon navedenog roka objavit će se daljnje upute.

UPUTE O PRIMJENI CIJENA I PRIRODA OD 1. SRPNJA 2016. DO 1. LISTOPADA

Budući da Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda nije još formiralo nove cijene i prinose za tekuću godinu, produžuje se rok primjene važećih cijena i prinosa do 1. listopada 2016. godine.

Svi gradovi/općine kod kojih nastane šteta od bilo koje elementarne nepogode od 1. srpnja 2016. godine, prilikom unosa konačnih podataka o nastalim štetama u Registar šteta od elementarnih nepogoda, primjenjivat će važeće objavljene cijene i prinose do 1. listopada 2016. godine.

Nakon navedenog roka objavit će se daljnje upute.

PRIMJENA JEDINSTVENIH CIJENA I PRIRODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 2015. DO 30. LIPNJA 2016. GODINE

a) Prihvaćene su cijene od Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, koje će se koristiti od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine, prilikom utvrđivanja šteta u poljoprivredi. Štete nastale u prvom dijelu 2015. godine, obračunavat će se po cijenama iz prethodne godine, a štete nastale u drugom dijelu godine, obračunavat će se po cijenama iz tekuće godine.

Za ostale cijene koje nisu objavljene primjenjuju se prosječne maloprodajne tržne cijene prethodne godine prema točki A.4 Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, br. 96/98).

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Cijene za utvrđivanje šteta u poljoprivredi nastaleihu razdoblju od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine 31.83 KB

b) Primjena prosječnog priroda dotične kulture za pripadajuću županiju
Prilikom utvrđivanja šteta nastalih od elementarnih nepogoda u poljoprivredi od 1. srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine, koristit će se podaci priroda dotične kulture za pripadajuću županiju.

Vrsta Naziv dokumenta Veličina
EXCEL Prosječni prinosi po kulturama i županijama za razdoblje od srpnja 2015. do 30. lipnja 2016. godine 41.21 KB