Carine

Carinski prihodi čine značajan dio ukupnih prihoda državnog proračuna. U strukturi naplaćenih carinskih prihoda zastupljeni su prihodi od trošarina, posebnih poreza, carina i carinskih pristojba, PDV -a pri uvozu, te ostali prihodi poput novčanih kazni, carinskih pristojbi u gotovom novcu, manipulativni troškovi i slično

Na stranicama Carinske uprave možete pronaći:

- Servise kao što su: Zajednička Carinska tarifa, Aplikacije za otpremnike
- Propise vezane za carinski sustav
- Propise o trošarinama i posebnim porezima
- Naputke vezane za carinski i trošarinski sustav (prema područjima, godinama te primjeni u EU)
- e-carina
- Vijesti i novosti iz nadležnosti CU

Također možete pronaći i druge važne informacije vezane za carinski sustav RH
Kontakti: Adresar Carinske uprave

Pozivni centar Carinske uprave:
- 0800 1 222: prijave nezakonitih radnji
- (01) 65 11 888: e-carina Helpdesk
- Obrazac za prijavu korupcije