CARDS 2004

 

 

CARDS 2004 - "Jačanje strukture unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj"
   
Projekt u vrijednosti 1.350.000 € realiziran je u suradnji s međunarodnim konzorcijem na čelu s tvrtkom SOFRECO (Francuska) u suradnji s tvrtkama NICO i PAI. Projekt je proveden u razdoblju od travnja 2006. do siječnja 2009.

Kroz projekt ostvareno je sljedeće:

  • Izrađena strategija za sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru za tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Ažuriran zakonski okvir za PIFC, uključujući potrebne zakonske i podzakonske akte,
  • Pružena savjetodavna potpora Središnjoj harmonizacijskoj jedinici (SHJ) radi koordinacije cjelokupnog razvoja sustava PIFC-a u Republici Hrvatskoj,
  • Izrađen Priručnik za FMC u javnom sektoru,
  • Organizirana i uspješno provedena izobrazba u području FMC-a za tijela središnje države te lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Ažuriran program izobrazbe unutarnjih revizora u javnom sektoru,
  • Ažuriran Priručnik za unutarnje revizore,
  • Razrađeni su dodatni moduli za unutarnje revizore u području revizije uspješnosti, revizije EU fondova, strateškog planiranja, revizije informacijskih sustava,
  • Obavljene se pilot revizije na razini središnje države te lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • Povećani kapaciteti unutarnje revizije na lokalnoj i područnoj razini (kroz izobrazbu i obavljanje pilot revizija uz mentorstvo).

Fotogalerija

Program-zatvaranje projekta

Letak-završna svečanost