CARDS

Program CARDS nastao je 2000. godine kao jedinstven instrument financijske i tehničke pomoći koji zamjenjuje druge mehanizme pomoći namijenjene jugoistočnoj Europi.

CARDS podupire ciljeve i mehanizme Procesa stabilizacije i pridruživanja, koji su okvirna politika EU za zemlje zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša Jugoslavenska Republika Makedonija i Srbija i Crna Gora, uključujući Kosovo (definirano rezolucijom Vijeća Sigurnosti UN-a 1244)) do pristupanja Europskoj uniji kao punopravne članice.

Program CARDS podijeljen je na nacionalnu i regionalnu komponentu. Nacionalna komponenta namijenjena je zemljama korisnicama dok je regionalna komponenta namijenjena jačanju suradnje zemalja u regiji.

Provedba projekata iz programa CARDS traje do 31. prosinca 2009.

Više o programu