Administracija i upravljanje

Informacije o planiranim rashodima za zaposlene, materijalnim i financijskim rashodima za Ministarstvo financija - Uži dio, Katančićeva 5, Zagreb iz Državnog proračuna za 2014. godinu (A538000 - Administracija i upravljanje).

Ministarstvo financija - uži dio

Proračun za 2014. godinu

Plaće (Bruto)

62,460,000 kn 

Ostali rashodi za zaposlene

 800,000 kn 

Doprinosi na plaće

 9,580,000 kn 

Naknade troškova zaposlenima

 5,200,000 kn 

Rashodi za materijal i energiju

 4,870,000 kn 

Rashodi za usluge

 18,820,000 kn 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

 250,000 kn 

Ostali financijski rashodi

 600,000 kn 

Ukupno

 102,580,000 kn 

* Izvadak iz Državnog proračuna za 2014.