Posljednja novost

Informacija o inicijalnoj verziji kontnog plana

07. listopada
2015.
Više

Sukladno članku 11. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, broj 78/15) jedinstveni okvirni kontni plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u Narodnim novinama.

Za poduzetnike čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja tih poduzetnika.

Nacrt kontnog plana objavljen je na internetskoj stranici Odbora za standarde financijskog izvještavanja (http://www.osfi.hr).

Prijedloge i primjedbe na nacrt kontnog plana možete dostavite najkasnije do 18. listopada 2015. godine na adresu elektroničke pošte: info@osfi.hr.


Arhiva novosti

Isplaćene dodatne pomoći gradovima i općinama

01. listopada
2015.
Više

Državna riznica Ministarstva financija je danas 1. listopada 2015. godine izvršila jednokratnu isplatu pomoći u ukupnom iznosu od 75.974.884 kuna gradovima i općinama kojima je u izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2015. godinu na razdjelu Ministarstva financija planirana dodatna pomoć u visini stvarno utvrđenog povrata poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području u 2015. godini.


Isplaćena cjelokupna godišnja pomoć županijama, gradovima i općinama

22. rujna
2015.
Više

Državna riznica Ministarstva financija je danas 22. rujna 2015. godine izvršila isplatu pomoći za mjesec rujan i preostala tri mjeseca 2015. godine u ukupnom iznosu od 199.608.417 kuna u korist županija, gradova i općina kojima je planirana pomoć u Državnom proračunu za 2015. godinu na razdjelu Ministarstva financija, a u cilju prevladavanja problema njihove likvidnosti dijelom vezano i uz povrat poreza na dohodak po godišnjoj prijavi obveznicima na njihovu području.


pozadina.JPG
border.jpg

Novo na webu

Portal izvoz.gov.hr

1

05.10.2015.

Rezultati aukcije trezorskih zapisa

2

Rezultati aukcije trezorskih zapisa izraženi u kunama od 29. rujna

29.09.2015.

Registar neporeznih davanja

3

Prezentacija

Registar neporeznih davanja

Upiti i komentari

10.09.2015.

Plan isplata proračunskim korisnicima za listopad 2015. godine

4

više

03.09.2015.

"Traži račune i ulovi kune"

5

31.07.2015.