Posljednja novost

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 9. – 17. 3. 2015.

Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca 9. – 17. 3. 2015.
04. ožujka
2015.
Više

Republika Hrvatska će obilježiti Svjetski i Europski tjedan novca (izvorno: Global Money Week, http://www.globalmoneyweek.org/; European Money Week, http://www.europeanmoneyweek.eu/), u razdoblju od 9. do 17. ožujka 2015. godine nizom aktivnosti usmjerenih podizanju razine financijske pismenosti u Republici Hrvatskoj.


Arhiva novosti

Priopćenje

17. veljače
2015.
Više

Na temelju članka 68. stavaka 5. i 6. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Ministarstvo financija objavljuje podatke za fizičke i pravne osobe kojima je odobrilo odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga, odnosno prema kojima je svoje potraživanje prodalo, otpisalo ili djelomično otpisalo, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine, broj 52/13 i 94/14).

Navedeni podaci objavljuju se u obliku izvješća i ažurirati će se na mjesečnoj razini, sve u cilju transparentnosti i dostupnosti javnosti.


Otpis dugova - uputa o postupanju

03. veljače
2015.
Više

DUŽNICI KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJ A (korisnici jedne od novčanih naknada sustava socijalne skrbi: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje ili osobne invalidnine) Zahtjev za otpis dugova mogu podnijeti od 2. veljače do 2. travnja 2015. godine.

1. Prije podnošenja Zahtjeva za otpisom dugova, dužnik provjerava na Internet stranici Financijske agencije ili u poslovnici Financijske agencije da li se nalazi na popisu dužnika koji ispunjavaju uvjete za podnošenje Zahtjeva za otpis duga.
Ako se dužnik nalazi na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis dugova, zatražit će ispis Pregleda duga u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb ili u jednoj od 175 poslovnica Financijske agencije.

2. Dužnik koji ispunjava Kriterij A će uz uredno ispunjeni Zahtjev za otpis dugova priložiti ispis Pregleda duga (koji pribavlja od ovlaštenog centra za socijalnu skrb ili Financijske agencije) i Potvrdu o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu (koju pribavlja od centra za socijalnu skrb).

3. Dužnik će prikupljenu dokumentaciju dostaviti svim svojim vjerovnicima, u jednom primjerku za svakog vjerovnika.

Vjerovnici potom pristupaju obradi Zahtjeva za otpis dugova i obavještavaju Financijsku agenciju o statusu Zahtjeva. Dužnik može svoj status provjeriti na Internet stranicama Financijske agencije koristeći svoju pristupnu lozinku.

Vjerovnik u roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu za otpis dugova donosi odluku o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva.

Detaljnije upute o kriterijima, mjerama, dokumentima, potrebnim obrascima i postupku za otpis duga dostupne su na Internet stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih koje je nositelj ove mjere, te na Internet stranicama Financijske agencije.

DUŽNICI KOJI ISPUNJAVAJU KRITERIJ B (prema imovinskom cenzusu) Zahtjev za otpis dugova mogu podnijeti od 3. travnja do 30. lipnja 2015. godine, o čemu će se naknadno objaviti pripadajuća uputa.


pozadina.JPG
border.jpg

Novo na webu

Objavljeni rezultati aukcije trezorskih zapisa

1

više

03.03.2015.

Plan isplata proračunskim korisnicima za ožujak 2015.

2

više

27.02.2015.

Polica osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode)

3

više

14.01.2015.

Najava novih rokova predaje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. po skupinama obveznika

4

više

19.12.2014.

Upit o plaćanjima iz Državnog proračuna po dobavljačima

5

više

01.10.2014.